3 keer met een A vooraan, dus was een naam voor het nieuwe verkeersknooppunt snel gevonden. Het zal worden aangelegd door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), want de N36 is een gewestweg. AWV zal ook 60 % van de kosten dragen : 3,3 miljoen van de in totaal geraamde 5,5 miljoen euro. De overige 2,2 miljoen wordt dan nog eens netjes in drieën verdeeld : één derde voor de stad Roeselare, één derde voor AZ Delta, en één derde voor een aantal privé-partners die zich in de buurt bevinden en voor wie de aanleg van het nieuwe knooppunt een meerwaarde betekent. Dergelijke vorm van financiering is eerder ongezien in V...