Wie geregeld de autosnelweg op moet of wel eens naar de verkeersupdates op de radio luistert, merkte het ongetwijfeld al: de E403-autosnelweg - ook bekend als de A17 - lijkt steeds meer te kreunen onder de toenemende verkeersdruk. En dat is meer dan een gevoel: ook uit cijfers van het Vlaams Verkeerscentrum, dat constant tellingen uitvoert, blijkt dat het verkeer op de autosnelweg de laatste jaren fors toegenomen is.
...

Wie geregeld de autosnelweg op moet of wel eens naar de verkeersupdates op de radio luistert, merkte het ongetwijfeld al: de E403-autosnelweg - ook bekend als de A17 - lijkt steeds meer te kreunen onder de toenemende verkeersdruk. En dat is meer dan een gevoel: ook uit cijfers van het Vlaams Verkeerscentrum, dat constant tellingen uitvoert, blijkt dat het verkeer op de autosnelweg de laatste jaren fors toegenomen is. Op vijf jaar tijd is het aantal voertuigen op de E403 tussen Lichtervelde en Brugge met bijna een kwart toegenomen. Vooral tussen Ruddervoorde en Brugge is de stijging spectaculair: op een gemiddelde weekdag kwamen daar in november 2013 nog 23.874 voertuigen langs, in november 2018 waren er dat al 29.662. Dat is een stijging van net geen 25 procent. Over het gehele traject tussen Lichtervelde en Brugge gaat het om een stijging van iets meer dan 21 procent. Ter vergelijking: op een van de drukste punten op de Brusselse ring nam het verkeersvolume de voorbije vijf jaar slechts met 7,5 procent toe.Dirk Vanhuysse van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), dat de snelwegen in Vlaanderen beheert, erkent het probleem. "De afgelopen jaren is het verkeer op de snelweg sterk toegenomen. Dat blijkt ook duidelijk uit de cijfers van het Vlaams Verkeerscentrum die u kon inkijken. Hoe dichter je Brugge nadert op de E403, hoe meer voertuigen de snelweg via de opritten in onder meer Lichtervelde en Torhout de snelweg oprijden. Terwijl weinig voertuigen de E403 weer verlaten. Zo krijg je uiteraard een verzadigde snelweg."Ondernemersorganisatie Voka vroeg eerder al aan de Vlaamse overheid om een derde rijstrook aan te leggen tussen Roeselare en Brugge. Uit een studie van het Vlaams Verkeerscentrum blijkt ook dat zo'n derde rijstrook wenselijk is. "In eerste instantie vooral tussen de verkeerswisselaar E40/E403 en de afrit Chartreuse in Brugge", aldus Dirk Vanhuysse. "Maar op termijn ook tot aan de afrit Ruddervoorde. Of zo'n strook er kan komen, moet nog onderzocht worden. Op dat traject liggen er immers ook twee oudere bruggen, waarvan moet bekeken worden of ze die capaciteit aankunnen. Op dit ogenblik heeft Vlaanderen ook nog geen budget voorzien voor de aanleg van een derde rijstrook."Wie, behalve Voka, ook sterk aandringt op de aanleg van een derde rijstrook, is burgemeester Jan de Keyser van Oostkamp. "Ik mag mezelf een ervaringsdeskundige noemen als het over de E403 gaat", klinkt het. "Vanuit mijn woonplaats Ruddervoorde gebruik ik de E403 namelijk vaak als verbinding naar Kortrijk of Brussel. Ik heb de drukte en - spijtig genoeg - ook de files zien toenemen, inclusief de vele kop-staartbotsingen. Als gemeente lijkt het ons evident dat er een diepgaande studie zou opgestart worden met betrekking tot de capaciteit en de prangende knelpunten tussen Roeselare en Brugge. Ik heb die bezorgdheid in december nog geuit tijdens een bezoek aan het kabinet van Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit. "Samen met schepen Els Roelof en algemeen directeur Jan Compernol gingen we vooral om te spreken over het verkeer aan de E40-afrit in Oostkamp en de verdere ontsluiting richting Brugge, maar we hebben terwijl ook de E403-problematiek besproken. Er werd ons verteld dat ze bezig zijn aan de update van een studie hierover. Wij kijken dan ook uit naar de uitkomst van die studie en gaan graag in dialoog om de regionale mobiliteit te verbeteren."Ook de Brugse burgemeester Dirk De fauw weet dat het AWV bezig is aan een update van de studie. "Vermoedelijk zullen daar concrete voorstellen of maatregelen uit voortvloeien", weet hij. "Er moet echter verder gekeken worden dan het toevoegen van een derde rijstrook op de E403. Ook de daarop aansluitende wegen moeten voorzien zijn op een snellere toevoer. Bij het AWV is momenteel geen budget voorzien voor de E403, maar de analyses van het Vlaams Verkeerscentrum kunnen misschien wel meegenomen worden bij de opmaak van het investeringsprogramma. Sowieso spreekt het voor zich dat de bereikbaarheid van Brugge heel belangrijk is, zowel voor wie hier woont en werkt als op toeristisch en economisch vlak. Uit de cijfers blijkt dat de E403 op bepaalde plaatsen verzadigd is tijdens de ochtendspits, maar ook tijdens piekmomenten zoals voetbalwedstrijden en shoppingdagen. Het zou voor Brugge dus zeker niet slecht zijn als de drukke punten aangepakt worden."In Torhout wagen ze zich liever niet aan stoute uitspraken over de E403. "Als plaatselijke overheid zijn wij hierover namelijk niet gecontacteerd", klinkt het bij Elsie Desmet, schepen van Mobiliteit. "Indien het verkeer verder toeneemt en de files langer worden, zullen ook onze lokale wegen verder dichtslibben doordat meer en meer mensen deze wegen zullen verkiezen boven de E403. Een derde rijvak kan in dat opzicht dus een tijdelijke oplossing zijn. Met Torhout zetten we bovendien in op duurzame mobiliteit. Daarbij schuiven we het STOP-principe naar voren (eerst Stappen, dan Trappen (fiets), vervolgens Openbaar vervoer en dan pas Personenwagens, red.). We blijven burgers stimuleren om te kiezen voor duurzame verplaatsingen, zetten in op deelmobiliteit en willen carpoolparkings nabij de E403 uitbouwen en vergroten."(Arjan Desante en Tim Vansteelandt)