"De onderhoudswerken aan de sluis zijn noodzakelijk om onverwachte en langdurige stremmingen of belemmeringen in de toekomst te voorkomen. Gezien de impact op sommige bedrijven uit de regio, vroeg Voka Kamer van Koophandel West-Vlaanderen om de duur van de stremming tot het minimum te beperken", klinkt het in een med...