Door een captatieverbod kunnen boeren geen water nemen uit rivieren, maar mogen ze in de bezinkingsputten in Kortemark water tanken. Daarvoor passeren de landbouwers tot zolang de droogte blijft duren het nieuwe fietspad. Sinds 2 september moeten de tractoren en fietsers het pad delen, iets wat niet door beide kanten geapprecieerd wordt. "Respect is het begin van alles", zegt de 19-jarige landbouwer Jonas Vande Maele. "Als wij proberen plaats te maken, is het leuk als iemand zijn hand opsteekt als bedanking. Het is maar iets kleins, maar het is van goudwaarde."
...

Door een captatieverbod kunnen boeren geen water nemen uit rivieren, maar mogen ze in de bezinkingsputten in Kortemark water tanken. Daarvoor passeren de landbouwers tot zolang de droogte blijft duren het nieuwe fietspad. Sinds 2 september moeten de tractoren en fietsers het pad delen, iets wat niet door beide kanten geapprecieerd wordt. "Respect is het begin van alles", zegt de 19-jarige landbouwer Jonas Vande Maele. "Als wij proberen plaats te maken, is het leuk als iemand zijn hand opsteekt als bedanking. Het is maar iets kleins, maar het is van goudwaarde." "Het stuk fietspad grenzend van de bezinkingsputten tot de Krekebekestraat is met het oog op het dubbel gebruik aangelegd in beton", vertelt schepen van Mobiliteit en Fietsbeleid Lynn Vermote. "Met de putten willen we in periodes van extreme droogte en een captatieverbod een alternatief bieden aan de Kortemarkse landbouwers, om zo hun oogsten te redden." Zo'n captatieverbod wordt opgelegd wanneer het water van de rivieren droog staat. Dat het captatieverbod nog altijd geldt, is de voorlopige reden van het transport van de tractoren."Het ongelukkige aan de voorbije zomer is dat het captatieverbod al heel vroeg werd uitgevaardigd. Door de aanhoudende droogte is het ook nog altijd van toepassing. In het begin van de zomer was het gemeentebestuur van mening dat we de twee verkeersstromen op het fietspad beter niet combineerden, vandaar dat we een omweg instelden via de Wilgenlaan en Handzamestraat. Achteraf bekeken is ook het gemeentebestuur van mening dat het nogal ongelukkig is dat de hele zomer lang geen fietsverkeer op dat stuk was toegelaten. Dat wordt dus opnieuw geëvalueerd naar volgend jaar toe", vervolgt Vermote."Ik begrijp zeker en vast de frustratie van mensen die op het fietspad plots geconfronteerd worden met tractoren", reageert Vermote op de situatie die zorgt voor ergernissen bij de fietsers die ongestoord willen genieten van het fietspad. "Het zijn grote mastodonten die op je afkomen. Ik ben er wel van overtuigd dat tractoren en fietsers het fietspad allebei kunnen gebruiken. Fietsers én tractoren moeten hun snelheid aanpassen en moeten even plaats maken voor elkaar, het wederzijdse respect is van cruciaal belang."De 19-jarige Jonas Vande Maele uit Handzame werd op Facebook gesteund toen hij het verhaal van de Kortemarkse boeren wou belichten. Sinds begin september is hij aan de slag op de boerderij van zijn ouders. Hij beseft net als schepen Lynn Vermote dat respect al veel zal oplossen aan de situatie aan het fietspad.Jonas vertelt zijn kant van het verhaal. "Eerst mochten enkel tractoren op het fietspad rijden om water te halen. De fietsers mochten niet door, maar daar trokken sommige fietsers zich niets van aan. Omdat ze wisten dat ze niet door mochten, maakten ze wel plaats voor onze tractoren. Vanaf 2 september kregen de fietsers opnieuw toestemming om door te rijden. Plots maakten vele fietsers geen plaats meer voor ons, maar aangezien het gaat om machines tot 40 ton, is het voor ons ook niet altijd mogelijk plaats te maken. Veel mensen begrijpen dat niet."Door het captatieverbod mogen de boeren geen water uit waterlopen gebruiken en zijn ze aangewezen op de bezinkingsputten, waarvoor ze langs het fietspad moeten. Fietsers maken veel misbaar door het dubbel gebruik, maar Jonas vertelt dat de boeren momenteel niet anders kunnen. "Het grote probleem is dat we veel water nodig hebben. We moeten dus heel wat over en weer rijden. Heb je 10 hectare prei die je drie keer water moet geven, dan moet je 33 keer met een watertanker gaan tanken, voorbij het fietspad dus. Er zit niets anders op. Ik hoop dat de mensen die deze winter eens groenten kopen beseffen dat de landbouwer hard heeft gewerkt om kwaliteit af te kunnen leveren. Zo krijgen we misschien het respect dat we verdienen."Wie volgende week wil genieten van het fietspad na de officiële opening, zal er overigens geen tractors tegen het lijf lopen of fietsen. "Sinds vrijdag 6 september mogen de tractoren namelijk niet meer door, het water in de bezinkingsput mocht niet te laag komen te staan", verduidelijkt communicatieverantwoordelijke Frederik Jaques. "Door het peil niet te laag te laten komen, blijft er nog een 'strategische reserve' in geval van een niet zo natte winter. Het is daarnaast ook de bekommernis van de gemeente dat de put nog verder leegpompen het voortbestaan van de aanwezige fauna en flora - vissen, eenden, watervogels, libellen - in gevaar zou brengen."