Er is heel veel ongerustheid over het feit dat parking Rietput enkel nog van in de Driekerkenstraat zal te bereiken zijn. "Bij vriesweer ligt de oprit in de Neerbeekstraat er spekglad bij, en van daar kan je dan de parking niet op", luidt het. Handelaars vrezen dat mensen die van richting Marke komen, en in de Driekerkenstraat de Rietput niet meer op kunnen, gewoon zullen doorrijden. Ze vrezen ook dat er door slechts de oprit in de Neerbeekst...

Er is heel veel ongerustheid over het feit dat parking Rietput enkel nog van in de Driekerkenstraat zal te bereiken zijn. "Bij vriesweer ligt de oprit in de Neerbeekstraat er spekglad bij, en van daar kan je dan de parking niet op", luidt het. Handelaars vrezen dat mensen die van richting Marke komen, en in de Driekerkenstraat de Rietput niet meer op kunnen, gewoon zullen doorrijden. Ze vrezen ook dat er door slechts de oprit in de Neerbeekstraat te behouden er parkeerplaatsen in de Neerbeekstraat zullen verdwijnen. "En er is al parkeergelegenheid tekort". Anderen vonden dan dat dit de oplossing zou zijn om de druk in de Driekerkenstraat te verminderen.De grote zorg is dat de Driekerkenstraat tijdens de spitsuren dicht slibt.Over hoe de heraanleg zal gebeuren, zijn er nog altijd veel vragen. De bewoners konden woensdag suggesties geven. Die gingen van enkel een fietsbrug over de Leie tussen Marke en Bissegem, tot een fietsstraat maken van de Driekerkenstraat en éénrichtingsverkeer in de straat richting Marke, zodat Bissegem van uit Marke niet meer zou bereikbaar zijn, behalve via de Ring. Er werd ook een voorstel gedaan om een uitweg te maken van op de parking naar de Meensesteenweg. "Aangezien het pand van de Kava aangekocht werd door de stad, kan je daar een mooie uitweg voorzien." Anderen spraken dit voorstel dan weer tegen omdat verkeer dat van Marke komt, de parking zal gebruiken als sluipweg.De vraag werd ook gesteld hoe het dan zit als er feestmarkt, kermis of rommelmarkt is. "Dan is de Driekerkenwijk volledig afgesloten en kunnen wij helemaal niet meer weg", luidde het.Een grote bezorgdheid van vele bewoners was ook wel dat parkeerplaatsen zullen verdwijnen. Er wordt gekeken waar er parkeerplaatsen kunnen verdwijnen en er werden suggesties over bewonersparkeren gedaan in de Driekerkenstraat. Er waren ook voorstellen om de parking aan de Vlienderkouter aan te leggen.De timing die wordt voorgesteld is dat er het eerste half jaar van 2019 mogelijkheden besproken worden samen met een werkgroep om na de zomer van 2019 met een voorstel tot een oplossing te komen. Na alle besprekingen en aanvragen zou er dan ook weer een publieksmoment voorzien worden. De werken zouden starten in 2020.(EDB)