Het dossier van de Driekerkenstraat in Bissegem sleept al jaren aan. Al sinds de heraanleg van Bissegem Plaats wordt gepraat over de herinrichting van de straat die het centrum van deelgemeente verbindt met de Leie. "Te lang", zo vindt ook schepen van Mobiliteit Axel Weydts (SP.A). "Daarom ben ik ook trots om vandaag de verkeersveilige en leefbare Driekerkenstraat van de toekomst te kunnen voorstellen."
...

Het dossier van de Driekerkenstraat in Bissegem sleept al jaren aan. Al sinds de heraanleg van Bissegem Plaats wordt gepraat over de herinrichting van de straat die het centrum van deelgemeente verbindt met de Leie. "Te lang", zo vindt ook schepen van Mobiliteit Axel Weydts (SP.A). "Daarom ben ik ook trots om vandaag de verkeersveilige en leefbare Driekerkenstraat van de toekomst te kunnen voorstellen."De straat wordt een fietsstraat - zone 30 en auto's mogen fietsers niet inhalen - met een halve knip ter hoogte van de Leiebrug. Dat betekent dat je wel nog met de wagen van Bissegem naar Marke zal kunnen, omgekeerd niet meer. "Wie in de Driekerkenstraat zelf woont of daar ter plaatse moet zijn, zal wel nog in beide richtingen kunnen rijden. We maken komaf met de Driekerkenstraat als sluipweg voor het doorgaand verkeer. Dat verkeer zal zich voornamelijk via de R8 moeten verplaatsen", aldus de schepen. Waar de knip zelf precies komt te liggen, is nog niet zeker. De bereikbaarheid van garage Bartier, aan de oevers van de Leie, zal volgens schepen Weydts niet in het gedrang komen.De straat wordt ook volledig heringericht, met voldoende parkeerplaatsen, meer groen en veel bredere voetpaden. "Het voorbije jaar heeft een 32-koppige adviesgroep waar zowel bewoners, handelaars als andere betrokkenen in vertegenwoordigd waren, de verschillende opties afgewogen", zegt Axel Weydts. "Fiets- en verkeersveiligheid én een leefbare omgeving waren daarbij essentieel. Uiteindelijk is men na lang beraad tot de conclusie gekomen dat dit veruit de beste optie was." Dat zegt ook Rudy Dewilde, een van de leden van de adviesgroep. "We hebben met dit project duidelijk de keuze gemaakt om de zwakke weggebruiker te beschermen. Dagelijks gaan in de Driekerkenstraat 500 kinderen naar de Sint-Vincentiusschool en ook de bewoners van het woonzorgcentrum Biezenheem iets verderop verdienen deze aanpak. Perfect is het nooit, maar het is wel de best mogelijke oplossing." Directeurs Wim Callewaert en Stefanie Moenens van de Sint-Vincentiusschool zijn blij met het eindresultaat. "Voor ons als school is de veiligheid van de kinderen prioritair. In dit plan kunnen wij ons dus zeker vinden."Freddy Dhondt woont al lang in de Driekerkenstraat. Hij beseft dat het even aanpassen zal zijn, maar ziet het positief. "De straat wordt groener, een stuk rustiger en vooral veiliger. Dat juich ik toe. Ik hoop wel dat er voldoende parkeergelegenheid zal zijn. Niet alleen voor de handelaars, maar ook voor de bewoners. Voor de mensen uit Marke die deze route gewoon waren, zal het uiteraard anders zijn. Maar ik denk wel dat het op lange termijn een goede oplossing is."De werken voor de herinrichting moeten eind 2021, begin 2022 kunnen worden aangevat en zullen volgens de huidige prognoses een jaar tot anderhalf jaar duren. Het project kost 3,2 miljoen euro, waarvan een groot deel gesubsidieerd wordt. Het stadsbestuur hoopt dat De Vlaamse Waterweg het plaatsen van de nieuwe Leiebrug op hetzelfde moment kan voorzien. "We blijven dat benadrukken, maar de brug tussen Bissegem en Marke is lang niet de enige die De Vlaamse Waterweg moet leggen", aldus schepen Weydts daarover. "Grootschalige wegenwerken zijn altijd even doorbijten, maar we mogen niet vooraf panikeren. Kijk naar de kluifrotonde waar iedereen chaos verwachtte. Dat blijkt toch vrij goed mee te vallen."Het onder handen nemen van de Driekerkenstraat is lang niet het enige project in Bissegem. Zo wordt nog dit jaar de parking Vlienderkouter aangepakt. "Daar komen niet alleen meer parkeerplaatsen door middel van een herstructurering. Ook de openbare verlichting wordt er vernieuwd", aldus schepen Kelly Detavernier (N-VA). "Zo wordt de parking beter toegankelijk voor ouders die hun kinderen met de wagen naar school brengen. Zij zullen niet langer diep in de wijk moeten parkeren, waardoor de schoolomgeving vrij blijft van overbodige autobewegingen. Daarnaast is er de aanleg van Bissegem Plage. In plaats van een gewoon bufferbekken te voorzien, plannen we een groene en recreatieve zone waar beleving centraal zal komen te staan." Ook die werken moeten nog in 2020 van start gaan.