Buurtbewoners van de Duinenstraat stuurden gisteren een boze mail naar de directie Openbaar Domein omdat er nog steeds heel wat zand in hun straat lag. Enkele uren later werd de grootste zandberg in de straat al verwijderd door de stadsdiensten. Maar op het fietspad langs de dijk ter hoogte van de Troonstraat ligt het zand er nog altijd in hopen. Voor fietsers is het op sommige pla...