Het gaat om het stuk tussen de Hogestraat en de Hillestraat. De verkaveling is voorzien ter hoogte van het huis met nummer 225, net naast tearoom 't Voske en aan de overkant van de drie grote, nieuwe handelszaken Torfs, The Fashion Store en ZEB For Stars. De nieuw aan te leggen weg zal toegang verlenen tot in totaal tien nieuwbouwwoningen.

De werkzaamheden gaan op 16 maart van start en zouden langs zo'n drukke invalsweg een veel te grote impact hebben op het verkeer. Dus zit er niets anders op dan voor drie weken wegomleggingen te voorzien. Het gescheiden rioleringsstelsel voor de verkaveling wordt tot in het midden van de rijweg van de Oostendestraat aangelegd en sluit aan op de riolen die een paar jaar geleden tijdens de grootscheepse renovatie van de straat gerealiseerd werden. Aannemer Jozef Vanden Buverie uit Desselgem voert het ingrijpende project uit.

Handelszaken bereiken

Het is de bedoeling om het tijdelijk afsluiten van het verste deel van de Oostendestraat goed aan te duiden. Op alle naburige gewestwegen wordt er voorsignalisatie geplaatst. De omlegging verloopt via andere gewestwegen en zal uiteraard zó voorzien zijn dat ze de kleinere straten en de woonbuurten zo weinig mogelijk belast. Zo wordt er nadrukkelijk aangeraden om via de autosnelweg E403 van Torhout naar Oostende te rijden en omgekeerd.

Voor de handelszaken in het bewuste deel van de Oostendestraat is de ingreep uiteraard geen goed nieuws. De winkels tot en met Vine Devos zijn met de wagen enkel vanaf de kant van het stadscentrum bereikbaar. De zaken vanaf bakkerij Devriendt tot aan de verkeerslichten aan de Makeveldstraat en de Hillestraat daarentegen kunnen enkel via de kant van Wijnendale aangedaan worden. Fietsen blijft in principe in beide richtingen mogelijk.

Tijdens de drie weken onderbreking van het doorgaand verkeer maakt het Agentschap Wegen en Verkeer, dat de Oostendestraat beheert, van de situatie gebruik om een aantal herstellingen aan de weg uit te voeren. Daardoor zal het stukje van de Hillestraat dat op de Oostendestraat uitmondt tijdens de genoemde periode eveneens voor het doorgaand verkeer afgesloten worden.

Het gaat om het stuk tussen de Hogestraat en de Hillestraat. De verkaveling is voorzien ter hoogte van het huis met nummer 225, net naast tearoom 't Voske en aan de overkant van de drie grote, nieuwe handelszaken Torfs, The Fashion Store en ZEB For Stars. De nieuw aan te leggen weg zal toegang verlenen tot in totaal tien nieuwbouwwoningen.De werkzaamheden gaan op 16 maart van start en zouden langs zo'n drukke invalsweg een veel te grote impact hebben op het verkeer. Dus zit er niets anders op dan voor drie weken wegomleggingen te voorzien. Het gescheiden rioleringsstelsel voor de verkaveling wordt tot in het midden van de rijweg van de Oostendestraat aangelegd en sluit aan op de riolen die een paar jaar geleden tijdens de grootscheepse renovatie van de straat gerealiseerd werden. Aannemer Jozef Vanden Buverie uit Desselgem voert het ingrijpende project uit.Het is de bedoeling om het tijdelijk afsluiten van het verste deel van de Oostendestraat goed aan te duiden. Op alle naburige gewestwegen wordt er voorsignalisatie geplaatst. De omlegging verloopt via andere gewestwegen en zal uiteraard zó voorzien zijn dat ze de kleinere straten en de woonbuurten zo weinig mogelijk belast. Zo wordt er nadrukkelijk aangeraden om via de autosnelweg E403 van Torhout naar Oostende te rijden en omgekeerd.Voor de handelszaken in het bewuste deel van de Oostendestraat is de ingreep uiteraard geen goed nieuws. De winkels tot en met Vine Devos zijn met de wagen enkel vanaf de kant van het stadscentrum bereikbaar. De zaken vanaf bakkerij Devriendt tot aan de verkeerslichten aan de Makeveldstraat en de Hillestraat daarentegen kunnen enkel via de kant van Wijnendale aangedaan worden. Fietsen blijft in principe in beide richtingen mogelijk.Tijdens de drie weken onderbreking van het doorgaand verkeer maakt het Agentschap Wegen en Verkeer, dat de Oostendestraat beheert, van de situatie gebruik om een aantal herstellingen aan de weg uit te voeren. Daardoor zal het stukje van de Hillestraat dat op de Oostendestraat uitmondt tijdens de genoemde periode eveneens voor het doorgaand verkeer afgesloten worden.