Deze week kregen alle bewoners van de stationsomgeving opnieuw een bewonersbrief in de bus. Daarin staat te lezen dat de werken aan de nieuwe parking op het Conservatoriumplein volledig stil liggen van 20 juli tot 14 augustus. Tijdens diezelfde periode zal er aan de tunnel in de Zandstraat wel nog (heel beperkt) gewerkt worden.
...

Deze week kregen alle bewoners van de stationsomgeving opnieuw een bewonersbrief in de bus. Daarin staat te lezen dat de werken aan de nieuwe parking op het Conservatoriumplein volledig stil liggen van 20 juli tot 14 augustus. Tijdens diezelfde periode zal er aan de tunnel in de Zandstraat wel nog (heel beperkt) gewerkt worden."De bouw van de ondergrondse parking vordert snel. Dat komt door de uitzonderlijke manier van bouwen", klinkt het. "We bouwen van boven naar beneden: Eerst voeren we alle funderingstechnieken uit. Aansluitend leggen we de dakplaat op volle grond. Eens een zone van de dakplaat is uitgehard, wordt deze meteen ondergraven. Als de dakplaat en de ondergraving van een deel van een verdieping klaar is, starten we daar met de vloerplaat van de verdieping onder de uitgeharde plaat. En zo bouwen we telkens verder, van boven naar beneden."Alle funderingswerken van de parking zijn ondertussen klaar. Tegen het bouwverlof moet 80 procent van de dakplaat van verdieping -1 er liggen en zal die voor 40 procent ondergraven zijn. Na het bouwverlof wordt de dakplaat verder afgewerkt en wordt er gestart met de vloerplaat van verdieping -1.Ook de tunnel onder de Zandstraat wordt via de Stross methode (van boven naar beneden) gebouwd. De eerste fase van de bouwwerken ging gepaard met zware nutswerken. Alle nutsleidingen (inclusief rioleringen) werden verlegd. De oude leidingen zijn doorgeknipt en de nieuwe in dienst. "Dat was een zeer ingrijpend werk. Maar wel noodzakelijk omdat de oude nutsleidingen in het tracé van de tunnel lagen."Door het ruimtegebrek werkten de nutsmaatschappijen in de Zandstraat, kant Conservatoriumplein, tot tegen de gevel van de woningen. Hierdoor was er lange tijd geen doorgang voor voetgangers aan deze kant van de Zandstraat. De voetgangers kunnen nu opnieuw door.De zij- of diepwanden van de tunnel (die tevens dienst doen als fundering tot in de diepe klei) zijn voor 75 procent gerealiseerd. "Deze zomer betonneren we een eerste deel van de dakplaat (van de vroegere Kluifrotonde richting Magdalenastraat). Om deze dakplaat goed te kunnen verankeren, schieten we nu het bovenste beton van de diepwanden af." Eigen aan het proces van diepwanden is het bovenste deel altijd van mindere kwaliteit doordat daar het bentoniet en het beton zich mengde.Vanaf augustus wordt de dakplaat richting Panorama gelegd. In het najaar tot slot wordt gestart met de volgende fases van de dakplaat. Dat is dan van de Magdalenastraat richting Burgemeester Lambrechtlaan.