De luchthaven vroeg en kreeg in 2015 een versoepeling van de bestaande milieuvergunning 2004-2024. Van de 1.080 toegelaten nachtbewegingen per jaar met een geluidscoëfficiënt QC 12 mochten er 180 een QC 26 hebben en dus meer lawaai maken. Volgens de actiegroep WILOO is QC 12 vergelijkbaar met iemand die op een meter afstand in de slaapkamer komt praten of een stofzuiger op de laagste stand, terwijl QC 26 het geluid is van een stofzuiger op de hoogste stand. De actiegroep voerde een jarenlange procedure tegen de versoepeling en kreeg in november vorig jaar uiteindelijk gelijk van de Raad van State. De milieuvergunning werd vernietigd en de luchthaven viel terug op de oude regeling. "Een ramp", vond luchthavenbaas Marcel Buelens toen in onze krant. Hij noemde WILOO een 'club van ouwe venten': "Die schlemielen maken de Oostendse economie kapot", haalde hij uit.
...