"We vierden - zoals al vele jaren een traditie is in Aalbeke - vorig weekend het feest van de Heilige Cornelius", begint diaken Curd Fieux in zijn homilie. "Wanneer ik echter de affiche van dit jaar bekeek zag ik heel veel feest maar weinig of geen Sint-Cornelius. Ik vind het jammer dat men zo'n rijke trad...

"We vierden - zoals al vele jaren een traditie is in Aalbeke - vorig weekend het feest van de Heilige Cornelius", begint diaken Curd Fieux in zijn homilie. "Wanneer ik echter de affiche van dit jaar bekeek zag ik heel veel feest maar weinig of geen Sint-Cornelius. Ik vind het jammer dat men zo'n rijke traditie zomaar opzijzet.""De kerk was ook moeilijk bereikbaar," vertelt Curd, "hoewel velen ook van buiten Aalbeke tijdens de noveen naar onze kerk komen. Mensen laten hier dan brood, koeken en perentaartjes zegenen omwille van hun devotie voor die Heilige Cornelius, patroonheilige van de boeren en het rundvee. Er wordt van hem steun gevraagd tegen epilepsie, kramp, zenuw- en oorkwalen. In bepaalde kringen krijgt volksdevotie blijkbaar een minachtende bijklank, iets wat men niet meer nodig heeft." De kerkfabriek en de parochiale ploeg koos duidelijk om de devotie voor de Heilige Cornelius met de werken aan de kerk niet los te laten. "Het wordt een devotiekapel ter ere van Sint-Cornelius." Curd betreurt ook dat er in de dichte omgeving ook maar weinig parkeergelegenheid tijdens de noveen was. "Wij hebben niets tegen feesten maar hopen dat er volgend jaar gezorgd wordt dat er toch altijd een doorgang naar de kerk is, zonder een omweg te moeten maken. Er is trouwens ook een doorgang nodig voor de hulpdiensten. Als de werken aan de kerk zullen afgerond zijn, zal dit probleem zichzelf oplossen, want dan komt er een inkom aan de zijkant en dan is de kapel weer goed bereikbaar, ook als er feest is op de huidge parking."