Tijdens de vergadering in het Egemse CC Het Buurthuis werd maandagavond info gegeven rond de concrete planning. Hieruit bleek dat de uitvoeringstermijn is vas...

Tijdens de vergadering in het Egemse CC Het Buurthuis werd maandagavond info gegeven rond de concrete planning. Hieruit bleek dat de uitvoeringstermijn is vastgelegd op 190 werkdagen. De werken zullen uitgevoerd worden in zes fasen en de vermoedelijke einddatum van de werken is tegen het bouwverlof van 2016. Uiteraard brengen dergelijke werken ook verkeershinder met zich mee en dus werden vanwege de politie de omleidingen voor het gewone en het zware verkeer toegelicht. Tenslotte werd ook dieper ingegaan op de informatiekanalen die door de gemeente zullen gebruikt worden voor de communicatie met de bewoners. We onthouden op dit vlak dat er, naast brieven aan de belanghebbenden, vooral gebruik zal gemaakt worden van de informatie die op de gemeentelijke website zal verschijnen.(JG)