Toen het stadsbestuur zijn heraangelegde Grote Markt in Diksmuide opende, voerde het een verbod in om vanop het plein links af te slaan naar Beerst, Keiem en Leke. Hetzelfde verbod gold op het Vrijheidsplein. Je mocht ook niet meer op het Hauspieplein rijden via de Stationsstraat. Op die beslissing kwam kritiek en dus besloot het nieuwe beleid om op proef het verbod te schrappen. Na tellingen en een analyse is vastgesteld dat alles vlot verloopt. Je mag dus blijven links afslaan van op de Grote Markt en he...

Toen het stadsbestuur zijn heraangelegde Grote Markt in Diksmuide opende, voerde het een verbod in om vanop het plein links af te slaan naar Beerst, Keiem en Leke. Hetzelfde verbod gold op het Vrijheidsplein. Je mocht ook niet meer op het Hauspieplein rijden via de Stationsstraat. Op die beslissing kwam kritiek en dus besloot het nieuwe beleid om op proef het verbod te schrappen. Na tellingen en een analyse is vastgesteld dat alles vlot verloopt. Je mag dus blijven links afslaan van op de Grote Markt en het Vrijheidsplein en ook het Hauspieplein mag je oprijden. Burgemeester Lies Laridon (CD&V) verduidelijkt: "In de proefperiode reden dubbel zoveel voertuigen op het Vrijheidsplein, vier keer zoveel op de Grote Markt en drie keer zoveel op het Hauspieplein. Er reden minder mensen van de Grote Markt naar de Stationsstraat. We stelden minder sluipverkeer vast via de Oostvesten. De verwachte file was er niet, maar de wachtrij op de Grote Markt is wel langer geworden nu je er links mag afslaan. De eerste parkeerplaatsen op de Grote Markt vlakbij de Admiraal Ronarchstraat en de Breyne Peelaertstraat vervangen we door plaatsen voor motoren. Door de wachtrij van links afslaand verkeer kunnen automobilisten die twee parkeerplaatsen moeilijk bereiken.""Ik volg de argumentatie om de twee parkeerplaatsen te voorzien voor motorfietsen in plaats van wagens, maar de drie parkeerplaatsen op de Grote Markt langs de Breyne Peelaertstraat belemmeren veel meer het zicht", vindt Gert Maertens. "Die zou het stadsbestuur beter schrappen zodat er daar meer ruimte komt voor een breder zebrapad. Dat bevordert de veiligheid voor voetgangers en fietsers. Op de Grote Markt aan de kant van de Kiekenstraat pleiten we voor extra fietsnietjes. Dat zijn metalen buizen waartegen fietsen gestald kunnen worden." Het voorstel om de drie parkeerplaatsen te schrappen, kan op steun van de oppositie rekenen maar niet op die van de meerderheid. "Er staan al fietsnietjes en die worden niet zo vaak gebruikt, waarom zouden we er dan nog meer plaatsen?", beantwoordt Laridon het voorstel met een vraag. "We hebben wel een akkoord met het Agentschap Onroerend Erfgoed om in de Van Pouckestraat extra fietsenstalling in te richten, vooral dan voor eigen personeel."Kurt Vanlerberghe (SP.A-Open) benadrukt ook nog dat er werk aan de winkel is in de omgeving van de Kiekenstraat en de Vismarkt. "De eerste schooldag is in zicht. Het zal er weer krioelen van auto's." (GUS)