In Parijs is nog tot het einde van de week de klimaattop aan de gang. "Daarbij moet men op zoek gaan naar gepaste maatregelen om het milieu te redden én de economie toch in stand te houden. Democratie verdraagt nu eenmaal geen onpopulaire maatregelen. Tegen dat wereldwijd alle neuzen in dezelfde richting staan, is het wellicht te laat", vertelt Joris Olivier, een van de mensen achter De Link.
...

In Parijs is nog tot het einde van de week de klimaattop aan de gang. "Daarbij moet men op zoek gaan naar gepaste maatregelen om het milieu te redden én de economie toch in stand te houden. Democratie verdraagt nu eenmaal geen onpopulaire maatregelen. Tegen dat wereldwijd alle neuzen in dezelfde richting staan, is het wellicht te laat", vertelt Joris Olivier, een van de mensen achter De Link. "Daarbij is een spanningsveld ontstaan tussen autogebruik en samenleving. Niet enkel de kosten werken ontradend, daarnaast heb je ook nog de files, stress, parkinggebrek, ongevallen, boetes, controles, enz. Ik denk dat iedereen ondertussen beseft dat de auto de grote bedreiging is van het milieu."Openbaar vervoer"Al zijn er te veel auto's, individueel vervoer volledig afzweren is niet realistisch", geeft Joris toe. "Gemeenschappelijk vervoer moet soelaas brengen. Met openbaar vervoer, om een voorbeeld te geven, wordt de gecentraliseerde stadskern opnieuw multifunctioneel. Momenteel zien we enkel een stadsvlucht naar verspreide baanwinkels door de files en gebrek aan parking, met nog meer autoverplaatsingen als gevolg. Ook krijgen senioren en de jeugd zonder rijbewijs zo meer kansen in deze auto-afhankelijke maatschappij. Tenminste als je het openbaar vervoer efficiënt uitbouwt. Openbaar vervoer rijdt nog altijd van plaats A naar plaats B, maar heel wat reizigers hebben al moeite om in plaats A te geraken en moeten vaak niet in B zijn. Met andere woorden de opstaphalte is te ver en de afstaphalte is de eindbestemming niet."Daar hebben ze enkele jaren geleden al een oplossing voor gevonden in Oekene, namelijk De Link. Het lokaal collectief huis-aan-huis vervoer. "Het principe is simpel. Je belt rechtstreeks de lokale vrijwillige Link-chauffeur die de dorpelingen vervolgens thuis ophaalt om hen op en af naar hun bestemming te vervoeren. Onderweg kan nog iemand opstappen, wat het nog gezelliger en efficiënter maakt. Vooral handig voor wie oncomfortabel ver van de bushalte woont. Het is de bedoeling om De Link uit te bouwen als volwaardig lokaal vervoer, maar ook als boodschappendienst, als collectieve dorps-BOB, maar ook als een vorm van burgerwacht. We rijden in een straal van tien kilometer rond de kerk van Oekene."Dienstbetoon"Met het mobiliteitsalternatief heeft De Link een trendy dienstbetoon opgezet zodat de automobilist niet aan comfort moet inboeten. Integendeel! We kunnen overleven dankzij sponsoring en de klassieke benefietconcerten die we organiseren in onze kerk, die we op die manier ook van ontwijding hopen te redden", stelt Joris. "Burgemeester Luc Martens volgt ons hierin. Dankzij de stad kregen we een opstartsubsidie voor De Link, weliswaar pas nadat daarvoor 600 handtekeningen werden verzameld om een afdwingend burgervoorstel in te dienen in de gemeenteraad. Oekene wil naar aanleiding van de Parijse milieuconferentie het Roeselaarse beleid eraan herinneren om de noodzakelijke mobiliteits-omslag te maken en De Link als nationaal voorbeeld in haar etalage te zetten", besluit Joris. (Thomas Dubois)Meer info: www.oekenenv.be.