In West -Vlaanderen steeg het aantal afgeschafte Lijnritten van 12.915 (0,73%) in 2015 naar 30.287 (1,58%) in 2018, een stijging van maar liefst 17.372 ritten. Een meer dan stevige daling in het aanbod dus. "Een schrijnend personeelstekort en de desinvesteringen door de Vlaamse regering de voorbije jaren zijn hiervan de oorzaak", zegt Annick Lambrecht. "Als we de files echt weg willen en een inspanning leveren voor propere lucht moet dat dringend anders."
...