De firma Verhelst start op maandag 10 augustus met herstellingswerken aan de kasseien in de dorpskern van Reninge. Het verkeer van +3,5 ton zal vanaf dan moeten omrijden. Het zwaar verkeer dat vanuit Lo komt en naar Zuidschote wil, zal worden omgeleid via de Broekstraat, de Zwartestraat, de Noordschotestraat, het Noordschoteplein en de Middelstraat en omg...

De firma Verhelst start op maandag 10 augustus met herstellingswerken aan de kasseien in de dorpskern van Reninge. Het verkeer van +3,5 ton zal vanaf dan moeten omrijden. Het zwaar verkeer dat vanuit Lo komt en naar Zuidschote wil, zal worden omgeleid via de Broekstraat, de Zwartestraat, de Noordschotestraat, het Noordschoteplein en de Middelstraat en omgekeerd. Aan het gehucht Lizerne in Zuidschote en ter hoogte van de Broekstraat in Reninge wordt een bord 'uitgezonderd plaatselijk verkeer - verboden voor +3.5 ton' geplaatst. De werken zullen ongeveer een maand duren. Op maandag 17 augustus start de firma Debrabander met het vervangen van betonvakken in verschillende straten in Lo-Reninge, onder meer in de Rabbelaresteenweg, Lostraat, Reningesteenweg, Lindesteenweg, Zuidstraat, Oostvleterenstraat, Burgweg en Sperlakenstraat. Ook de voegvulling tussen de betonvakken wordt op verschillende plaatsen vernieuwd. "De werken starten in de Rabbelaresteenweg en de Reningsesteenweg", zegt schepen van Openbare Werken Johan Matthys. "Er zal op verschillende plaatsen tegelijkertijd worden gewerkt om de uitvoeringsperiode zo beperkt mogelijk te houden. Als alles volgens plan verloopt, zullen de werken ongeveer 120 werkdagen duren."In de Rabbelaresteenweg en Reningesesteenweg zullen lichten staan, maar er zal altijd doorgaand verkeer mogelijk zijn. Ook op andere locaties wordt mogelijk met verkeerslichten gewerkt. In de werfzones geldt snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur om de veiligheid van de wegenwerkers te verhogen. "We zijn er ons van bewust dat de werken enige verkeershinder met zich zullen meebrengen, maar we proberen dit tot een minimum te beperken. We rekenen er ook op dat iedereen zich aan de snelheidsbeperking houdt", besluit schepen Matthys. (KVCL)