Studiebureau Arcadis voert momenteel nog onderzoeken uit en er werden infomomenten georganiseerd. De grote zorg van de bewoners is het dichtslibben van de Driekerkenstraat tijdens de spitsuren. Suggesties zoals een fiets- in plaats van autobrug over de Leie richting Marke, eenrichtingsverkeer richting Marke en een fietsstraat werden geopperd.
...

Studiebureau Arcadis voert momenteel nog onderzoeken uit en er werden infomomenten georganiseerd. De grote zorg van de bewoners is het dichtslibben van de Driekerkenstraat tijdens de spitsuren. Suggesties zoals een fiets- in plaats van autobrug over de Leie richting Marke, eenrichtingsverkeer richting Marke en een fietsstraat werden geopperd.Momenteel wordt de kostprijs van de werken geschat op 3,2 miljoen euro en denkt men te kunnen starten met de werken in 2020. Over het verdwijnen van parkeerplaatsen en het feit dat er een proefproject zal lopen door het afsluiten van de inrit van de Rietputparking in de Driekerkenstraat was er nogal wat ongerustheid, zowel bij bewoners als handelaars. Sommigen vonden het ook een goed idee dat de Rietputparking enkel nog te bereiken zal zijn vanuit de Neerbeekstraat.Om het verkeer in de Driekerkenstraat te verminderen werd in het schepencollege een samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd tussen de eigenaar van café 't Koningshof, de kerkfabriek, vzw Skola en stad Kortrijk voor de realisatie van een voetgangers- en fietsersdoorgang naar de school in het steegje tussen café 't Koningshof en de Sint-Audomaruskerk. "Door een as te creëren via de site van het ontmoetingscentrum doorheen de groenzone om via het voormalige gemeentehuis over Bissegemplaats door het steegje te eindigen in kleuterschool Sint-Vincentius die achter de voormalige pastorie ligt, kunnen we ouders die hun kinderen naar school brengen stimuleren om te parkeren op het Vlaswaagplein en zo de Driekerkenstraat en de Rietputparking mijden", aldus schooldirecteur Wim Callewaert. De gronden worden door de eigenaars ter beschikking gesteld.In ruil krijgt café 't Koningshof momenteel een tijdelijk terras op grond van de kerkfabriek in afwachting van verdere besprekingen. Het terras zal zich bevinden naast de doorgang waar nu de fietsparkeerplaatsen zijn. De stad zal instaan voor de afbraak van de garage, de installatie van een buitendeur aan de achterzijde van de kerk, de afsluiting tussen kerk en pastorie en het aanvullen van de grond, het dagelijks onderhoud en de verlichting. De doorgang zal enkel bedoeld zijn voor fietsers en voetgangers. Deze werken zullen wellicht starten in het voorjaar. (EDB)