De A11: een weg van 17 jaar

Redactie KW

Dit artikel maakt deel uit van ons Dossier A11.

December 2000 Het West-Vlaams Studiebureau werkt een studie af rond het voorlopig ontwerp van de A11. Het Dams stadsbestuur formuleert 14 opmerkingen over het plan, dat dwars door het Damse grondgebied zal lopen.

2001-2007 Knokke-Heist uit de daaropvolgende jaren zware bedenkingen bij drie voorgestelde trajecten. Burgemeester Lippens vindt het onaanvaardbaar dat vrachtwagens rakelings langs Westkapelle zullen scheren. Knokke ontwerpt zelf een vierde traject, verder weg van Westkapelle en dichter bij Oostkerke.

Januari 2008 Het kabinet van toenmalig Vlaams minister van Openbare Werken Hilde Crevits tekent een vijfde compromisvoorstel uit. De gemeentebesturen van Brugge, Damme en Knokke-Heist scharen zich erachter. Ook al is het niet van harte bij Leopold Lippens. “Het is kiezen tussen de pest en de cholera”, zegt hij.

Juni 2008 Op een havencongres van RESOC verklaart toenmalig directeur-generaal van de Administratie Wegen en Verkeer Chris Caestecker dat hij verwacht dat de A11 tegen 2014 klaar zal zijn. De klus zal 100 miljoen euro kosten.

April 2009 De Vlaamse regering legt het tracé definitief vast. Ze toont zich bereid 400 miljoen euro te investeren.

Juni 2010 Vlaams minister Hilde Crevits stelt de voorlopige referentieschets van de A11 voor op een infomarkt aan de bewoners van Dudzele en Westkapelle.

Juli 2010 De Vlaamse Landmaatschappij begint met de aankoop van landbouwgronden in de polders voor de aanleg van de A11. Landbouwers die hun grond vrijwillig verkopen, krijgen een extra vergoeding.

November 2010 Op een inspraakvergadering hebben de bewoners van Westkapelle en Dudzele veel vragen. Er is veel onduidelijkheid over de onteigeningen.

December 2010 Met vijf kandidaten starten de onderhandeling voor de financiering van de A11. In het kader van een publiek-private samenwerking wordt een DBFM-formule uitgewerkt: Design, Build, Finance en Maintain. Een private partij staat in voor het ontwerp, de bouw, de financiering en het onderhoud van de weg gedurende 30 jaar.

Juli 2012 Vlaams minister van Leefmilieu en Natuur Joke Schauvliege keurt het inrichtingsplan voor de A11 goed.

December 2012 Het consortium Via Brugge krijgt de opdracht om de A11 te bouwen.

Februari 2013 In de eerste helft van 2013 wordt een bouwvergunning aangevraagd voor 12 km autoweg, 20 km nieuwe lokale wegen en 15 km fietspaden.

Juni 2013 Op een infomarkt in Dudzele kondigt Vlaams minister Hilde Crevits in juni aan dat de werken begin 2014 zullen starten en drie jaar zullen duren.

Maart 2014 Hilde Crevits zet de eerste spadesteek voor de A11 op zaterdag 22 maart 2014. Op dat moment zegt ze dat de kosten zullen oplopen tot 674 miljoen.

Augustus 2016 Een accidentele brand teistert het in aanbouw zijnde viaduct van de A11 (foto).

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.