Het stadsbestuur heeft samen met de Vlaamse Landmaatschappij en de Provincie West-Vlaanderen plannen om de Dammesteenweg, de weg tussen de Koolkerksesteenweg en de brug aan Damme-centrum, fietsvriendelijker te maken. Daar ligt nu nog een eerder smal fietspad afgeboord met een haag.
...

Het stadsbestuur heeft samen met de Vlaamse Landmaatschappij en de Provincie West-Vlaanderen plannen om de Dammesteenweg, de weg tussen de Koolkerksesteenweg en de brug aan Damme-centrum, fietsvriendelijker te maken. Daar ligt nu nog een eerder smal fietspad afgeboord met een haag. Tussen de Romboutswervedijk en de Pompestraat wordt een vrijliggend fietspad aangelegd. Dichter bij het centrum wordt gekozen voor fietssuggestiestroken.Vanaf de stadswal wordt de rijweg in kasseien aangelegd, met uitzondering van een fietssuggestiestrook van één meter aan beide zijden van de rijweg. In die zone komt ook een wandelpad om het daar gelegen natuurgebied beter te ontsluiten. "De Dammesteenweg is een belangrijke toegangsweg van het historisch centrum voor zowel auto- als fietsverkeer", zegt burgemeester Joachim Coens. "De bestaande weginfrastructuur is niet meer aangepast aan het gebruik. Het aantal fietsers is exponentieel gestegen. De vraag naar een vrijliggend fietspad was dan ook terecht. We maken van de gelegenheid gebruik om de zones die beschermd zijn als landschap of stadsgezicht op te waarderen. De reconstructie van de middenwal van de stadswallen zal niet alleen het historisch uitzicht van de stad verder doen herleven maar zal ook een snelheidsremmend effect teweeg brengen." Ook het kruispunt Dammesteenweg, Damse Vaart-West en Dammebrug (met aansluitend dus Kerkstraat) wordt heringericht. De rijweg van Damse Vaart-West zal ter hoogte van de brug versmald worden zodat er een pleintje kan aangelegd worden. Bedoeling is om het pleintje de naam Korenmarkt te geven omdat er voorafgaand aan de aanleg van de Damse Vaart - meer dan 200 jaar geleden - op die locatie een plein lag met die naam. De gemeenteraad keurde het ontwerp voor de werken goed en deze zouden in 2019 van start gaan. (PDV - foto PDV)