In Ieper zou de politie openbare werken stilgelegd hebben, omdat de veiligheid van de bouwvakkers in verband met het coranavirus niet kon gegarandeerd worden.
...

In Ieper zou de politie openbare werken stilgelegd hebben, omdat de veiligheid van de bouwvakkers in verband met het coranavirus niet kon gegarandeerd worden. "Van onze aannemer, Persyn, had ik vernomen dat de sectororganisatie Bouwunie daarbij is tussengekomen", zegt burgemeester Lieven Vanbelleghem. "Werken kan wel, maar de veiligheid moet uiteraard bewaakt worden. Dat betekent dat een bouwondernemer toch mag werken, eventueel met begeleidende maatregelen. Dat de werken in Langemark nu stil liggen, komt omdat de leveranciers van bouwmaterialen onvoldoende stock hebben. In ons geval gaat het specifiek om een tekort aan boordstenen. De opzichter van aannemer Persyn, Karel Maeyaert, heeft beloofd om een ploeg die momenteel nog bezig is in Ieper op het einde van hun opdracht naar Langemark te sturen.""Ondertussen hebben we steenslag laten aanvoeren om de route van de Lindenlaan naar de Nieuwe Kalsijde vrij te geven. Er is een stuk van de Klerkenstraat opengesteld, zodat je kan circuleren met de Kasteelstraat. Tussen de Kasteelstraat en de Vijverstraat zijn de voetpaden ingewassen. Tussen de Vijverstraat en de Duitse Militaire Begraafplaats moeten er nog aan één zijde boordstenen worden geplaatst. Daarna kan de onderlaag asfalt aangelegd worden. Dit is nu afhankelijk van de levering van bouwproducten."Door de coronamaatregelen zijn de nutsmaatschappijen niet aan de slag in de Donkerweg. Om dezelfde reden liggen de werken aan de luifel op de Markt stil.(pco)