Volgens Beweging.net Heule rijdt 91% te snel in de Peperstraat

© NM
Redactie KW

Voor de tweede keer hebben vrijwilligers van Beweging.net Heule (vroeger ACW) snelheidsmetingen gedaan in het centrum van Heule. Daaruit blijkt dat er tegenover 2019 een lichte verbetering is in de zone 50, maar niet in de zone 30. In de Peperstraat rijdt zelfs 91% van de automobilisten te snel. De vereniging stelt voor om méér in te zetten op snelheidsremmers en digitale borden.

Rijdt men in het centrum van Heule nu sneller of trager dan drie jaar geleden? In de periode april-mei 2022 hebben enkele vrijwilligers vanuit Beweging.net Heule in het kader van de actie ‘Graag Traag’ met een speedgun metingen gedaan en die vergeleken met de vorige actie in 2019.

Te snel in zone 30

Is er daadwerkelijk iets veranderd aan de rijstijl van automobilisten? Er is wel degelijk een positieve evolutie in de zone 50, zo blijkt. Binnen de zone 30 wordt er echter nog te vaak te snel gereden. De gemiddelde snelheid ligt er op 40 km per uur. In de Kortrijksestraat houdt slechts 7% van de bestuurders zich aan de snelheid van 30 per uur. In 2019 was dit nog 19%…

De Peperstraat werd voor het eerst opgenomen in de metingen en daar rijdt liefst 91% van de bestuurders te snel. Positief opvallend is de evolutie in de Heulse Kasteelstraat. De gemiddelde snelheid lag er in 2019 op 41 km, nu op 37. Een dalende trend, maar wel nog te hoog.

Beweging.net stelt vast dat in de zone 50 ingezet is op veiliger verkeer en snelheidsremmers. Ook het efficiënt afstellen van verkeerslichten zorgde voor een veiligere omgeving, in het bijzonder in de Oude Ieperseweg. De zone 50 doet het opvallend goed. “In tegenstelling tot wat buurtbewoners ons doorgaven blijken de gemiddelde snelheden goed mee te vallen. De gemiddelde snelheid ligt er op 49 km per uur”, aldus Beweging.net.

Schoolomgevingen

Als conclusie stelt Beweging.net voor om de fietsstraten nog kenbaarder maken. “Het inhaalverbond wordt nog steeds niet nageleefd. Een herhaaldelijke campagne over de fietsstraten zou een opfrissing kunnen zijn voor de Kortrijkse weggebruikers. Het is wel een feit dat buitenlandse bestuurders het concept fietsstraat niet (her)kennen. Dat zou nog duidelijker moeten zijn.”

Voorts stelt men dat binnen de zone 30 nog meer zou kunnen worden ingezet op snelheidsremmers en digitale zone 30-borden, zeker in schoolomgevingen. Ook aan de infrastructuur kan daar gewerkt worden. “In Wevelgem zijn zebrapaden in en rond de schoolomgeving verlicht. Zo zijn de oversteekplaatsen extra zichtbaar in donkere wintermaanden of ’s avonds”, aldus nog Beweging.net.

Wie geïnteresseerd is in het hele rapport of bijkomende vragen heeft, kan terecht bij Lutgard Hanson, voorzitter Beweging.net Heule, of lutgardhanson@hotmail.com.

(NM)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier