https://api.mijnmagazines.be/packages/navigation/

Gerichte aanpak drugs in het verkeer politiezone Mira

Redactie KW

De politiezone Mira blijft inzetten op een strenge aanpak in het kader van drugs in het verkeer. In het eerste 6 maanden van 2021 testten 135 personen positief op drugs in het verkeer. Dat is 3 maal meer dan in 2020 (42).

Deze resultaten zijn deels te verklaren door een gespecialiseerde en gerichte aanpak rond drugs in het verkeer waarbij acties worden georganiseerd. Zo werden op 13 maart en 29 mei gerichte acties georganiseerd binnen de politiezone Mira.

Ook namen we deel aan de grootschalige actie ‘highway’ op 6 februari. Gerichte controles en acties zorgen voor meer positieve testen en zorgen er ook voor dat de procedures nog meer wordt toegepast binnen onze reguliere werking bij ambtshalve controles en verkeersongevallen.

Drugs in het verkeer is geen problematiek die enkel in de bij de 18- tot 25-jarigen kan geplaatst worden. 66 % van de overtreders in 2021 was ouder dan 25 jaar. Vooral in de leeftijdsgroep 30-35 jaar is een grote stijging zichtbaar In 2020 9 overtreders (10% van het totaal), in 2021 nu al 31 overtreders (23% van het totaal).

Het valt duidelijk op dat THC nog steeds de meest vastgestelde drugs is (69%) tegenover cocaïne (38%), Ampfetamines/methamfetamines (33%) en opiaten (4%). (Bij sommige tests kunnen 2 soorten drugs gedetecteerd worden.)

Het is voor de politiezone Mira cruciaal om een sensibiliserend aan het werk te gaan inzake verkeersveiligheid. Daarvoor maken we gebruik van verschillende kanalen. Voor drugs in het verkeer heerst er een nultolerantie bij het parket en politie.

Informatie over de procedure inzake drugs in het verkeer, kan je op de website van de druglijn vinden.

Samenvattend kan je zeggen dat de politie-ambtenaar een checklist overloopt bij een bestuurder. Indien 3 indicatoren in minstens 2 rubrieken kunnen worden aangeduid, wordt er overgegaan tot een speekseltest. Als die test positief is, wordt er een speekselanalyse uitgevoerd. Bij de politiezone Mira geldt een afspraak met het parket dat het rijbewijs meteen wordt ingetrokken voor een periode van 15 dagen.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.