Brugse verkeersclown krijgt gelijk van rechter: bestuurster die zijn instructies negeerde krijgt boete in beroep

© (Foto SV)
Redactie KW

De bestuurster die op Christus-Koning de instructies negeerde van verkeersclown Fieto en daarvoor werd vrijgesproken door de politierechtbank, heeft in beroep alsnog een geldboete gekregen. De vrouw is altijd blijven volhouden dat ze de clown gezien noch gehoord had. “Deze uitspraak geeft wat meer slagkracht aan gemachtigd opzichters”, reageert Fieto.

Verkeersclown Fieto, het fluorescerende alter ego van Stefaan Vergaerde (57), helpt al sinds 2017 schoolkinderen oversteken ter hoogte van het zebrapad in de drukke Leopold I-laan op Christus-Koning. Op 6 oktober 2020 stond de Bruggeling opnieuw op post en werd hij rond 16 uur geconfronteerd met de wagen van een 55-jarige verpleegster uit Brugge. Vergaerde moest naar eigen zeggen wegspringen en kinderen tegenhouden toen de vrouw zijn toortslamp en verkeersbord negeerde en doorreed.

Vergaerde maakte een verslag op voor de politie en de zaak kwam voor de politierechtbank. Daar beweerde de vrouw dat ze de clown niet gezien had en ook zijn fluitsignaal niet gehoord had. Omdat het verslag van Vergaerde volgens de rechter geen bijzondere bewijswaarde heeft – in tegenstelling tot het verslag van bijvoorbeeld een politieagent – schonk hij de vrouw eind februari het voordeel van de twijfel en sprak haar vrij.

Meteen na de uitspraak besloot de diep ontgoochelde Vergaerde zijn clownsneus aan de haak te hangen. Maar tot zijn vreugde ging het parket in beroep en drie maanden later hervatte Fieto zijn activiteiten. Tijdens de behandeling in beroep in september vroeg de procureur om de vrouw alsnog te bestraffen. “Ze is vertrouwd met die locatie en het is onmogelijk dat zij de clown, die daar al jaren staat, niet zag”, stelde ze.

De verdediging drong opnieuw aan op de vrijspraak. Volgens advocaat Klaas Van Dorpe was Fieto op het moment van de feiten aan het zicht van zijn cliënte onttrokken. “Wellicht door een groot voertuig”, pleitte hij. “Mocht mijn cliënte de clown gezien hebben was ze zeker gestopt.”

Hoewel de rechter toch wat vraagtekens plaatste bij het initiatief van Vergaerde – “een man in clownspak kan voor verwarring zorgen” – zag hij vrijdag geen reden om te twijfelen aan de accuraatheid van het verslag van Vergaerde. “Het verslag is zeer gedetailleerd”, klonk het. “Hij geeft een duidelijke, overeenstemmende beschrijving van de bestuurster van de auto, ook van het merk, type en nummerplaat.” De rechter gaf de vrouw een geldboete van 240 euro, de helft met uitstel.

Meester Van Dorpe reageert ontgoocheld. “Het is onbegrijpelijk dat de rechter compleet voorbijgaat aan de uitspraak van de eerste rechter en het gebrek aan bijzondere bewijswaarde van het verslag van de clown. Hij zegt er niets over in zijn vonnis.”

Vergaerde reageert euforisch op de uitspraak. “Vooreerst vind ik het heel jammer dat zaken voor de rechtbank moeten “uitgevochten” worden. In deze situatie zou schuldbesef of een sorry op het moment zelf al voldoende geweest zijn. Maar ik heb in eer en geweten een verklaring Gemachtigd Opzichter opgesteld. Ik had inderdaad de indruk – bevestigd door mevrouw – dat zij mij nooit gezien heeft … Ongelooflijk toch? Maar stel eens voor dat ik daar niet zou gestaan hebben en dat de kinderen de weg overstaken. Zij zou hen zeker ook niet gezien hebben met alle gevolgen vandien”, klinkt het.

“Deze uitspraak is een erkenning voor alle gemachtigde opzichters die zich al dan niet vrijwillig inzetten om kinderen veilig de baan over te steken. Dit vonnis bezorgt hen slag- en daadkracht. Men moet gevolg geven aan hun bevelen en hen serieus nemen zelfs een gemachtigd opzichter verkleed als clown. Ik ben de rechters dan ook zeer dankbaar met het vonnis. Een principieel vonnis! Een teken dat ik goed bezig ben. Heel veel kinderen, ouders, grootouders, … zullen “opgetogen” zijn met dit vonnis. Maar er zijn zeer veel mensen – en ik ben dan fier om Bruggeling te zijn – die zich dagdagelijks inzetten voor de verkeersveiligheid. Ook voor hen is dit een bevestiging dat men zeer goed bezig is.” (AFr)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.