In november 2014 ging de studie voor het project Doortocht Brugge van start. Deze studie analyseert de mobiliteitsafwikkeling via het water van en naar de haven van Zeebrugge en moet een oplossing bieden voor de knelpunten in de doortocht van Brugge. Prioritair daarbij is de vervanging of vernieuwing van de Steenbruggebrug en de Dampoortsluis, uiteraard m...

In november 2014 ging de studie voor het project Doortocht Brugge van start. Deze studie analyseert de mobiliteitsafwikkeling via het water van en naar de haven van Zeebrugge en moet een oplossing bieden voor de knelpunten in de doortocht van Brugge. Prioritair daarbij is de vervanging of vernieuwing van de Steenbruggebrug en de Dampoortsluis, uiteraard met de bedoeling te komen tot een vlottere passage van de schepen in hun verkeer tussen de haven en het binnenland. Schoner milieu"Een betere ontsluiting van de haven van Zeebrugge via de binnenvaart is van cruciaal belang voor de verdere economische ontwikkeling van de haven. Bovendien is deze van groot belang voor de omschakeling van wegtransport naar binnenvaart in Vlaanderen. Minder drukke en kapotgereden wegen, meer verkeersveiligheid en een schoner milieu, dat is de doelstelling. Want elk transport op het water haalt een pak vrachtwagens van onze wegen", stelt Bert Maertens.Nog dit voorjaar 2015 start de Vlaamse regering de studie voor het milieueffectenrapport (MER) en de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) van de Doortocht Brugge, die dan in de tweede helft van dit jaar kunnen worden uitgevoerd. Het duurt dan uiteindelijk nog tot midden 2016 vooraleer een voorkeursscenario ter goedkeuring aan de Vlaamse regering kan worden voorgelegd en het project de fase van uitvoering kan ingaan.Communicatie en inspraakEind 2014 vonden al enkele bewonersvergaderingen plaats in het kader van de vernieuwing van het Mobiliteitsplan Brugge. Hierbij kwam ook de studie Doortocht Brugge ter sprake. Sinds 30 januari is er een wachtpagina voor de website van het project (www.stadsvaart.be), waarop geïnteresseerden zich kunnen inschrijven voor nieuwsbrieven. De volledige website zal half mei operationeel zijn. (JRE)