In het kader van de dorpskernvernieuwing begin 2000 werden de centrumstraten van Lo op vraag van Onroerend Erfgoed aangelegd in kleine kasseien. Mooi, maar die kasseien bleken niet bestand tegen het zwaar vervoer dat dagelijks door het Caesarstadje passeert. Regelmatig waren er herstellingswerken nodig.
...