De dorpskernvernieuwing raakt stilaan afgerond en schepen voor Mobiliteit Peter Vantomme (N-VA) presenteerde een aanvullend verkeersreglement. "Fietsstraten zijn niet weerhouden. We zoeken een breed draagvlak. Het schepencollege, de fracties en de commissie openbare werken zijn voor fietsstraten. We kiezen voor een gefaseerde aanpak. We willen een groot bereik organiseren met alle partners. In september gaan we beslissen."
...

De dorpskernvernieuwing raakt stilaan afgerond en schepen voor Mobiliteit Peter Vantomme (N-VA) presenteerde een aanvullend verkeersreglement. "Fietsstraten zijn niet weerhouden. We zoeken een breed draagvlak. Het schepencollege, de fracties en de commissie openbare werken zijn voor fietsstraten. We kiezen voor een gefaseerde aanpak. We willen een groot bereik organiseren met alle partners. In september gaan we beslissen."In een fietsstraat geldt zone 30 en mogen fietsers de helft van de weg gebruiken. Gemotoriseerde voertuigen mogen de fietsen niet inhalen.De huidige afbakening van de tonnagebeperking voor 7,5 ton blijft behouden, maar kan later gewijzigd worden. De straten die aansluiten op de groene omgeving van het Vijverpark en de Vrijbosroute vormen een woonerf. Dat is de Vijverstraat en de Kasteelstraat tussen de Vrijbosroute en het gemeentehuis. De snelheid is hier beperkt tot 20 km/u. Doorgaand verkeer tussen de Klerkenstraat en de Statiestraat is enkel mogelijk voor voetgangers en fietsers via het Vijverpark.In de andere straten in de vernieuwde dorpskern geldt een maximumsnelheid van 30 km/u. Dat is ook van toepassing tussen de Poelkapellestraat ter hoogte van de Hooyaardstraat tot in de Boezingestraat ter hoogte van het sportcentrum. Bij de herziening van het gemeentelijk mobiliteitsplan kan het volledige traject van de doorgangstraat voor zwaar vrachtverkeer vanaf de Langemarkstraat in Poelkapelle aangeduid worden als zone 30.Het verblijfsgebied tussen de Markt en het Vijverpark wordt verkeersluw gemaakt door gemotoriseerd verkeer zoveel mogelijk te weren of op de breedste straten te concentreren.Er wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd tussen Markt van de huisnummers 1 tot 7 in de richting van de Kasteelstraat, in de Kasteelstraat van de huisnummers 1 tot 16 van de Markt in de richting van de Klerkenstraat en in de Kasteelstraat, van het huisnummer 21 tot Vijverstraat in de richting van het gemeentehuis. Met verkeerspaaltjes wordt het autoverkeer geweerd op het plein voor het gemeentehuis, het Vijverpark en de link tussen de Boezingestraat en de Donkerweg. Parkeren in de vernieuwde dorpskern is mogelijk op afbakende parkeervakken en op de rijbaan waar nog 3 meter vrije breedte overblijft. Om de toegankelijkheid voor bezoekers van de diensten en het warenhuis in de Kasteelstraat te garanderen, wordt hier een maximale parkeerduur van 1 uur ingevoerd. Ook hier houdt schepen Vantomme een slag om de arm. "Rond het artsenhuis is 2 uur niet uitgesloten. Overleg met de raad lokale economie volgt om uitsluitsel te geven om nog bijkomende zones of plaatsen met beperkte parkeerduur in te voeren."Er worden verschillende parkeerplaatsen voor gehandicapten voorzien. In de Klerkenstraat komt er een beveiligde fietsoversteekplaats ter hoogte van huisnummer 107A. Twee middeneilanden maken de oversteek voor fietsers veiliger.Om de basismobiliteit te garanderen, werd een vervoerregioraad opgericht. De gemeente is vertegenwoordigd door de burgemeester en in afwezigheid de schepen van Mobiliteit. Een nieuw plan werd door de gemeenteraad goedgekeurd, op uitzondering van SP.A. De gemeenteraad ziet een risico dat tijdens de daluren op weekdagen een grote overcapaciteit zal bestaan op de lijnen en tijdens de weekends een beroep moet gedaan worden op duur 'vervoer op maat'. "Tussen Poelkapelle en Westrozebeke rijdt zowel lijn 40 als lijn 94. We willen dat lijn 40 zoals nu over de Stadensteenweg rijdt. Dan kan de halte van Fedasil blijven bestaan en rijdt de bus verder in de Houthulstseweg met opstapplaats aan de rotonde Madonna. De kern Madonna wordt niet aangedaan door het kernnet en nauwelijks door het aanvullend net. Gezien de grootte van deze kern is op schooldagen een grotere frequentie nodig in de spitsuren", zei burgemeester Lieven Vanbelleghem (CD&V).Het 'vervoer op maat' bestaat uit een systeem van minibusjes en personenwagens, aangevuld met deelfietsen en deelauto's. "Ook het doelgroepenvervoer (bijvoorbeeld voor rolstoelgebruikers) maakt daar deel van uit. In de vijf belangrijkste kernen van Langemark-Poelkapelle komt een mobipunt, een halte met de mogelijkheid om aanvullende diensten te voorzien (deelfietsen, pakjeskluis, laadpunt...). We vragen een deelwagen in Poelkapelle en in Langemark Over de financiering en de uitwerking van de mobipunten is het nog koffiedik kijken", besluit de burgemeester.(pco)