CD&V en handelaars klagen erbarmelijke toestand Dikkebusseweg aan: “Heel gevaarlijk op bepaalde plekken”

We zien v.l.n.r. Miguel Gheysens, Peter Dehaerne en Katrien Desomer in de Dikkebusseweg. (Foto TOGH)
Tom Gheeraert

Het Agentschap Wegen en Verkeer vindt geen aannemer voor de rioleringswerken in de Dikkebusseweg. In afwachting ligt de belangrijke Ieperse invalsweg er in erbarmelijke toestand bij, tot grote frustratie van bewoners en handelaars. “Mensen die niet goed te been zijn, komen niet meer. We hebben dus zeker omzetverlies”, zegt Bert Vandenbussche van De Zeeparel.

Het was CD&V Ieper die maandag de kat de bel aanbond door op Facebook de situatie in de Dikkebusseweg aan te kaarten. “Verschillende bewoners hadden ons gecontacteerd met de vraag wanneer de hoofdaannemer eindelijk van start zal gaan met de werken”, zegt Katrien Desomer, fractieleider van CD&V in de Ieperse gemeenteraad. “Finaal ben ik dan op zoek gegaan op de website van AWV. Daar staat opeens dat de deadline voor het najaar niet gehaald wordt en dat er wordt doorverwezen naar de website van de stad. Maar als je dan daar kijkt, dan staat er niets.”

Timing niet gehaald

Op de website van AWV staat inderdaad dat de gunningsprocedure om een aannemer aan te stellen voor de eigenlijke werken momenteel lopende is. “Er was eerst voorzien dat die werken zouden kunnen starten in het najaar van 2022 maar die timing zal niet gehaald worden”, klinkt het.

Gebrek aan communicatie

“Het gaat niet zozeer over de vertraging maar wel over een gebrek aan communicatie”, vervolgt Desomer. “Op 5 september meldde de schepen op de gemeenteraad dat ze in standstill periode zitten van 40 dagen. Ondertussen zijn we al meer dan 60 dagen verder en blijft het oorverdovend stil. Daarenboven zijn de tijdelijke herstellingen door de nutsmaatschappijen op bepaalde plaatsen heel gebrekkig uitgevoerd zodat dit bij regen – laat staan sneeuw – een heel gevaarlijke situatie wordt. Er zijn afvoerputjes die helemaal dicht zijn. Het water kan niet weg. Gisteren kregen we direct foto’s van heel grote plassen. Zelfs bij droog weer is het voetpad, of wat daarvan overblijft, niet toegankelijk voor minder mobiele mensen.”

Omzetverlies

De handelaars in de straat vinden de slechte toestand van de Dikkebusseweg ook niet kunnen. Zaakvoerder Bert Vandenbussche van De Zeeparel zegt dat een 15-tal handelaars zijn mening delen. “De voetpaden zijn uitgebroken, waardoor ze vol oneffenheden liggen. Voor mensen met een rollator is het haast onmogelijk om de handelszaken te bereiken”, zegt hij. “Mensen die niet goed te been zijn, komen niet meer. Het rijden met de wagen in de straat is mogelijk, want de straat is niet afgesloten. Maar bij regenweer is het geen pretje, want de wagen wordt dan helaas vuil door modder en zo. Mensen denken: in de Dikkebusseweg zijn er werken, dus we komen niet. Maar er zijn geen werken. We voelen toch wel een zekere omzetdaling. We vragen dan ook dringend een tussenoplossing, zolang de rioleringswerken niet opgestart worden, zodat de voetpaden toch op zijn minst toegankelijk worden. Wij hebben begrip voor de werken. De Dikkebussweg moest vernieuwd worden, maar we gaan niet akkoord met de manier waarop.”

Lees verder onder de foto.

Bert Vandenbussche bij zijn traiteurzaak De Zeeparel in de Dikkebusseweg. (Foto TOGH)
Bert Vandenbussche bij zijn traiteurzaak De Zeeparel in de Dikkebusseweg. (Foto TOGH)

Ook CD&V roept het stadsbestuur en AWV op om actie te ondernemen. “We vragen dat in afwachting van het aanstellen van een aannemer de nodige maatregelen worden genomen om het voor de bewoners, handelaars en bezoekers zo veilig mogelijk te maken, om open te communiceren met de buurt en de handelaars en om er alles aan te doen om niet nog meer vertraging op te lopen”, zegt Katrien Desomer.

Gefrustreerd

De Ieperse schepen van Openbaar Domein Ives Goudeseune (Vooruit) wijst naar het Agentschap Wegen en Verkeer als schuldige voor de malaise. “De wegbeheerder AWV heeft de teugels in handen om vooruitgang te maken. Er is blijkbaar een onderzoek geweest van de aannemers die zich inschreven. De aannemer met de laagste offerte beantwoordt schijnbaar niet aan de vereisten. Wat er precies scheelt, weet ik ook niet. Nu zijn ze bezig met de tweede laagste in prijs te onderzoeken, maar dat is de enige informatie die wij krijgen. Eenmaal een beslissing is genomen zullen we moeten samen zitten om een nieuwe planning op te stellen. We zijn al zelf ter plaatse geweest om oplossingen te vinden voor de onhebbelijkheden in het straat. Maar natuurlijk gaan ze nu geen nieuwe straat aanleggen om dan straks weer uit te breken. Als de aannemer nu nog niet bekend is, dan vrees ik dat het moeilijk zal zijn om alles klaar te krijgen tegen de winter. We zijn zelf enorm gefrustreerd dat dit dossier niet vooruit gaat.”

Reactie AWV

Bij AWV blijven ze op de oppervlakte in hun reactie. “Als Vlaamse Overheid zijn we verplicht om binnenkomende offertes grondig te onderzoeken alvorens een aannemer kan gegund worden”, zegt woordvoerder Eveline Vandecaetsbeek. “Het prijzenonderzoek is ondertussen afgerond. We hopen eind deze week een gunningsbeslissing te hebben die dan zal worden overgemaakt aan alle inschrijvers. Vanaf dat moment loopt een standstill van twee weken. Pas na die standstill kunnen wij communiceren over welke aannemer de werken zal uitvoeren. Pas wanneer de aannemer gegund is kan er met hem worden samengezeten rond uitvoering. Op dit moment hebben we dus nog geen zicht op de startdatum maar zodra die gekend is volgt er door ons communicatie.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.