Inwoners hebben nog tot 1 september de tijd om ingevulde bevragingen aan ons te bezorgen. "Alle info om dit te doen, staat op de gekregen brief en op onze Facebookpagina en website. We kijken uit om aan de slag te gaan met de gekregen suggesties. We gaan deze vertalen in specifieke en duurzame oplossingen die we zulle...

Inwoners hebben nog tot 1 september de tijd om ingevulde bevragingen aan ons te bezorgen. "Alle info om dit te doen, staat op de gekregen brief en op onze Facebookpagina en website. We kijken uit om aan de slag te gaan met de gekregen suggesties. We gaan deze vertalen in specifieke en duurzame oplossingen die we zullen voorstellen in de gemeenteraad. De tot nu toe gekregen antwoorden bewijzen dat er nog werk aan de winkel is", zegt gemeenteraadslid Geert Debergh."Naast de specifieke vraag over de snelheid in de dorpen krijgen de inwoners ook de mogelijkheid om andere gevaarlijke situaties door te sturen en zelf suggesties te doen. Zo betrekken we hen optimaal bij ons beleid. We kregen inmiddels al enorm veel reacties, zowel op papier als via mail. Dit toont aan dat de inwoners tevreden zijn om eens inspraak te krijgen en dat er nog te veel onveilige en gevaarlijke verkeerssituaties zijn in onze gemeente. Het toenemende toerisme sinds de corona-epidemie vergroot in sommige dorpen de nood aan een veilig en doordacht verkeersbeleid."Voor CD&V kadert deze bevraging in een ruimere vraag voor meer verkeersveiligheid. "Verkeersveiligheid is voor ons een absolute prioriteit. We namen daartoe al verschillende initiatieven in de gemeenteraad. Zo stelden we in december een verbreding van het voetpad voor ter hoogte van de oversteekplaatsen in Nieuwkerke. Onlangs nog bekwamen we extra signalisatie voor fietsers op het nieuwe kruispunt Ieperstraheefat-Staanijzerstraat in Wijtschate. De bevraging leerde ons al dat de situatie daar nog steeds te gevaarlijk is", besluit Geert Debergh