"Tachtig procent van wat het fietsplan aanbeveelt en voorstelt, is oké", zegt schepen van Mobiliteit Philip Himpe. "Wij zijn zelf serieus bezig met veiliger fietsverkeer en er is toch op verschillende vlakken al een en ander ingevoerd. Maar wij werken op maat, doelgericht en nemen maatregelen die zowel inspelen op de situatie ter plekke als op de gevolgen die daaruit voortvloeien. Een voorbeeld: het voorstel om meer fietsparkings of fietsstallingen in het centrum en omgeving te creëren, is iets waar wij zelf mee bezig ...

"Tachtig procent van wat het fietsplan aanbeveelt en voorstelt, is oké", zegt schepen van Mobiliteit Philip Himpe. "Wij zijn zelf serieus bezig met veiliger fietsverkeer en er is toch op verschillende vlakken al een en ander ingevoerd. Maar wij werken op maat, doelgericht en nemen maatregelen die zowel inspelen op de situatie ter plekke als op de gevolgen die daaruit voortvloeien. Een voorbeeld: het voorstel om meer fietsparkings of fietsstallingen in het centrum en omgeving te creëren, is iets waar wij zelf mee bezig zijn. Overal waar mogelijk gaan wij die installeren. Tijdens de eerste lockdown hebben wij een enquête in dat verband laten uitvoeren. Met deze verkregen resultaten houden wij rekening."Raadslid Inge Vandevelde (Groen), die het fietsplan voorstelde, verklaarde zich bijzonder ontgoocheld. "Het gaat hier wel over principes, over nadenken over de nabije toekomst van de fietser in Waregem", vertelt ze. "Zo vragen wij ook echte fietszones in de omgeving van scholen in de deelgemeenten. De kindnorm moet het uitgangspunt zijn: zorgen voor de veiligheid van kinderen en jongeren door een veilige en vooral betere fietsinfrastructuur te voorzien. Betere en nieuwe fietspaden ook en vooral een goed onderhoud van de bestaande infrastructuur. De Waregemnaars blijvend stimuleren om eerst en vooral naar de fiets te grijpen in plaats van de auto, ook dat is toch een zaak waarnaar wij moeten streven. In elke Waregemse straat moeten de fietsers ook altijd in beide richtingen kunnen rijden. En wat denken jullie van een fietsleasing voor de stadsambtenaren, die met de fiets van en naar het stadhuis kunnen? Kortom, dat zijn toch allemaal punten die enkel bedoeld zijn om iedereen op een aangename, veilige en goed doordachte manier door de stad en de deelgemeenten te laten fietsen?"Schepen Philip Himpe verduidelijkte dat de stad intussen al lang bezig is met het verbeteren en vernieuwen van de fietsinfrastructuur. Dat zal onder andere het geval zijn in de Vijfseweg, waarvoor Waregem mag rekenen op een Vlaamse subsidie van 500.000 euro. "De stad is al jaren vragende partij voor een betere Vijfseweg. Wij hebben daarvoor al dikwijls overlegd met het Agentschap Wegen en Verkeer als het over gewestwegen gaat. De Vijfseweg is er zo een. Het is een van de 32 geselecteerde uitvoeringsprojecten in Vlaanderen. Met de beloofde en toegezegde subsidie zijn wij heel tevreden. Maar het gaat niet alleen om een beter fietspad. Ook willen wij daarbij de inrichting van nieuwe bushaltes betrekken."(DJW)