In augustus vorig jaar gaf Parko aan het jaar te zullen kunnen afsluiten met een omzet van 7,7 miljoen euro, maar wie de voorlopige jaarcijfers erop nahoudt merkt dat dat bedrag niet gehaald werd. "De omzet strandde op 6,8 miljoen. Concreet gaat het om een verlies van 822.000 euro. Dat verlies is deels te verklaren door de verlieslatende parking K in Kortrijk, die slechts 222.000 euro aan inkomsten opleverde, terwijl men op 140.000 euro meer had gerekend", vertelt Daisy Vervenne van CD&V Kortrijk. "De huur die Parko aan K moet betalen, is nog niet eens gedekt. Laat staan dat alle kosten vereffend zouden kunnen worden."
...

In augustus vorig jaar gaf Parko aan het jaar te zullen kunnen afsluiten met een omzet van 7,7 miljoen euro, maar wie de voorlopige jaarcijfers erop nahoudt merkt dat dat bedrag niet gehaald werd. "De omzet strandde op 6,8 miljoen. Concreet gaat het om een verlies van 822.000 euro. Dat verlies is deels te verklaren door de verlieslatende parking K in Kortrijk, die slechts 222.000 euro aan inkomsten opleverde, terwijl men op 140.000 euro meer had gerekend", vertelt Daisy Vervenne van CD&V Kortrijk. "De huur die Parko aan K moet betalen, is nog niet eens gedekt. Laat staan dat alle kosten vereffend zouden kunnen worden."Benjamin Vandorpe (Turbo Kortrijk) treedt zijn kartelpartner CD&V bij. "Parko wordt stilaan het zorgenkind van de stad. De verliezen stapelen zich net als de schulden op. Iedereen beseft dat die lasten niet meer te dragen zijn zonder ingrijpende maatregelen." Hannelore Vanhoenacker, lijsttrekker voor CD&V in oktober, hoopt dat de stadscoalitie van Open VLD, N-VA en SP.A dan ook de verantwoordelijkheid opneemt. "Deze ongezonde situatie mag niet worden doorgeschoven naar de volgende beleidsperiode. Parko moet eerst zelf orde op zaken stellen."De christendemocraten pleiten voor een ruimer mobiliteitsplan, compleet met alternatieve vervoersmiddelen en andere stallingen. Daarnaast willen ze ook creatieve oplossingen om de huidige malaise recht te trekken. "Denk aan ondergronds langparkeren extra stimuleren of Park&Go uitbreiden naar 45 minuten. Ook een samenwerking met de handelaars behoort tot de mogelijkheden."Tenslotte stellen CD&V en Turbo een aanpassing van het bewonersparkeren voor: die plaatsen staan overdag meestal leeg tot de bewoners 's avonds thuis komen. "Alles samen hebben we een situatie die veel mensen afschrikt om nog naar het centrum te komen", besluit Filip Santy (CD&V). "We moeten die trend samen keren." Schepen van Mobiliteit en Parko-voorzitter Axel Weydts (SP.A) erkent het netto verlies van 822.000 euro. "We hadden inderdaad te kampen met een lager dan geraamde omzet uit straatparkeren (-19 procent in 2017 ten opzichte van 2016, red.). Het promoten van ondergronds parkeren heeft dus duidelijk zijn vruchten afgeworpen, al heeft de toename op deze locaties de bovengrondse min-ontvangsten niet weten te compenseren." Ook de realisatie van ongeveer 250 bewonersplaatsen beïnvloedde volgens de schepen de gerealiseerde omzet. "De meerwaarde is in deze voornamelijk bij de Kortrijkzanen terecht gekomen, wat goed is. Er is ook niemand die twijfelt aan de meerwaarde van de verlaagde Leieboorden en de realisatie op de Houtmarkt. Die kwamen mee tot stand dankzij inspanningen van Parko." "Goed nieuws is ook dat de burger zich correcter parkeert en zijn gedrag dus aanpast aan de jarenlange inspanningen vanuit Parko", aldus nog Axel Weydts. Het gevolg is echter wel een daling van 20 procent in de omzet uit naheffingen en GAS-vaststellingen. "Maar de leefbaarheid en verkeersveiligheid voor bewoner én bezoeker is ook hier toegenomen."Over de parking K in Kortrijk is de schepen duidelijk: het is nog te vroeg voor een degelijke evaluatie. "Een nieuwe exploitatie heeft meestal te maken met een aantal kinderziektes, de eerste maanden. We zijn dan ook diverse ingrepen aan het doen die enerzijds kostenbesparend en anderzijs omzetoptimaliserend werken. We voorzien hier voor 2018 dan ook een veel beter resultaat.""Kortom", stelt schepen Weydts. "Parko is financieel gezond, als we verder dan één jaar kijken. Het boekjaar 2017 wordt negatief afgesloten, dat klopt. Maar de verliezen zijn kenmerkend voor dit exploitatie-jaar en niet structureel. Zoals elk goed bedrijf zijn er jaren van zware investeringen, om daar later de vruchten van te plukken. De gedragswijziging om het ondergronds parkeren te stimuleren is volop aan de gang. Het woord 'trendbreuk' kan zeker gehanteerd worden. Deze evolutie zal zich doorzetten."