In augustus vorig jaar gaf Parko aan het jaar te zullen kunnen afsluiten met een omzet van 7,7 miljoen euro, maar wie de voorlopige jaarcijfers erop nahoudt merkt dat dat bedrag niet gehaald werd. "De omzet strandde op 6,8 miljoen. Concreet gaat het om een verlies van 822.000 euro. Dat verlies is deels te verklaren door de verlieslatende parking K in Kortrijk, die slechts 222.000 euro aan inkomsten opleverde, terwijl men op 140.000 euro meer had gerekend", vertelt Daisy Vervenne van CD&V Kortrijk. "De huur die Parko aan K moet betalen, is nog niet eens gedekt. Laat staan dat alle kosten vereffend zouden kunnen worden."
...