Door het zwaar verkeer en de geparkeerde auto's aan beide zijden van de straat, is het voor de schoolgaande ...

Door het zwaar verkeer en de geparkeerde auto's aan beide zijden van de straat, is het voor de schoolgaande kinderen zeer moeilijk om veilig de straat over te steken. Er werd gevraagd om de oversteekplaatsen in te planten in een wegsectie met parkeerstroken (zie afbeelding). Door het voetpad bij de oversteekplaats te verbreden, krijgen zowel voetgangers als chauffeurs een veel beter zicht. Op die manier kan je een veel veiligere verkeerssituatie creëren. Op vandaag is het antwoord van het Agentschap Wegen en Verkeer nog niet gekend.(EF)