De verbinding Ieper-Veurne zorgt voor een twistappel binnen de coalitie in de Vlaamse regering. Minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) kondigde eerder aan een nieuwe studie rond de verbinding uit de voeren. CD&V heeft ernstige vragen bij de prioriteit van deze studie.
...

De verbinding Ieper-Veurne zorgt voor een twistappel binnen de coalitie in de Vlaamse regering. Minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) kondigde eerder aan een nieuwe studie rond de verbinding uit de voeren. CD&V heeft ernstige vragen bij de prioriteit van deze studie.Vlaams volksvertegenwoordiger Martine Fournier vroeg de minister letterlijk: "Overweegt de minister om de doortrekking van de A19 te herbekijken?" en "Welke bijkomende studies ziet de minister als zinvol?" De minister antwoordde: "Ik heb voor de verbinding Ieper-Veurne de opdracht gegeven om een complex project op te starten. In een complex project worden bij voorbaat geen scenario's uitgesloten. In de eerste plaats zal er gewerkt worden binnen de verkenningsfase aan een startbeslissing. Hierbij zal het Agentschap Wegen en Verkeer zich laten bijstaan door een studiebureau. Participatie zal in deze fase ook reeds belangrijk zijn. Na de startbeslissing zal duidelijk zijn welke studies als zinvol kunnen in aanmerking komen." CD&V is alvast niet mals voor coalitiepartner Open VLD. "CD&V begrijpt niet dat de minister kiest om nog maar eens een bijkomende studies over de N8/A19 te doen. De voorbije jaren deed minister Weyts dit ook voor de N8. Het studiebureau zei toen duidelijk dat de doortrekking van de A19 niet meer mogelijk was", zegt Martine Fournier. "Wie beweert dat de A19 rechtdoor nog gerealiseerd kan worden, maakt de mensen blauwe bloempjes wijs. Men weet heel duidelijk dat de doortrekking onmogelijk is geworden. In 2013 werd door de Vlaamse Regering de reservatiestrook voor de doortrekking definitief geschrapt uit het gewestplan. Ondertussen zijn de bescherming van het slagveld van Pilkem Ridge (Ieperboog) en de opname van het Blankaartbekken in de Europese habitat- en vogelrichtlijngebieden onomkeerbaar geworden."CD&V wijst erop dat in de nota van het Rekenhof over de Vlaamse openbare werken staat dat er te veel geld aan studies wordt besteed en dat bouwwerken te lang aanslepen. "In de fiche over de N8/A19 staat: 'In 1991 werd de doortrekking van de A19 geschrapt, met als argument het maximale behoud van de open ruimte. Het RSV van 1997 bevestigde deze beslissing en stelde voor de verbinding Ieper-Veurne een rechtstreekse verbinding op secundair niveau voor tussen de N38 en N8, met het oog op de verbetering van de verkeersleefbaarheid langs de bestaande N8 tussen Ieper en Veurne'. Het mag dus duidelijk zijn dat er al vele jaren aan studiewerk verloren zijn gegaan", aldus Martine Fournier. "In West-Vlaanderen zitten we al jaren te wachten op de ring rond Diksmuide, de nieuwe Steenbruggebrug in Oostkamp, de verbetering van de N8, de aansluiting van de R8 op de A19... Al deze projecten verdienen het om uitgevoerd te worden in het belang van onze economie en inwoners. We moeten niet langer geld verliezen aan studies waarvan we weten dat het steeds dromen zullen blijven, maar ik kies om de weinige centen voor West-Vlaanderen in te zetten op nieuwe wegen voor onze bedrijven en fietspaden voor onze inwoners in plaats van bijkomende studies. De komende jaren willen we meer kilometers beton dan pagina's papier zien."Lydia Peeters blijft echter de nieuwe studie verdedigen. "De resultaten van het participatietraject, dat werd opgezet in 2017 - 2018, werden niet voorgelegd aan de Vlaamse Regering. Het bleek namelijk dat niet alle stakeholders voor alle onderdelen op dezelfde lijn zitten", zegt de minister. "Ik heb dit ook mogen ervaren door het verschil in visie tussen de stakeholders die mij in de afgelopen maanden hebben gecontacteerd over dit dossier. Zo is mij meermaals gewezen op de nood aan een vlotte verkeersdoorstroming en de economische ontsluiting van de regio, naast deze van het waarborgen van verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid.In het regeerakkoord is bovendien de verbinding Ieper-Veurne als één van de nominatieve investeringsprojecten genoemd zodat ik hier ook werk wil van maken. Ik wil een aanpak die een perspectief biedt op een integrale aanpak van de gekende knelpunten op de verbinding Ieper-Veurne. Daarom heb ik mijn administratie opgedragen om een complex project voor de verbinding Ieper-Veurne op te starten. Dit betekent niet dat dit automatisch een doortrekking van de A19 betekent maar dat alles scenario's worden bekeken."De minister benadrukt ook dat de geplande werken aan de N8 Ieper-Veurne doorgaan. "Iedereen is het erover eens dat er werk moet gemaakt worden van deze weg, gezien deze op vandaag in slechte staat verkeert en niet meer voldoet aan de geldende inrichtingseisen. De lopende trajecten laat ik daarom verderlopen." (TOGH)