Campagne ‘Modder op de weg 2022′ van start: “Tijdig melden van modder op de weg is belangrijk”

V.l.n.r.: Schepen Jan Lievens, landbouwer Koen De Schryvere, Gouverneur van West-Vlaanderen Carl Decaluwé en burgemeester Patrick Lansens. © Foto Coghe
Redactie KW

Bij landbouwer Koen De Schryvere in de Carrestraat in Koekelare trapte West-Vlaams Gouverneur Carl Decaluwé de nieuwe campagne ‘Modder op de weg 2022’ af. Al voor de 22ste keer roept de provincie West-Vlaanderen landbouwers en weggebruikers op om extra voorzichtig te zijn. Zeker nu steden en gemeenten ‘s nachts hun verlichting doven.

Elk jaar gebeuren er verkeersongevallen door modder op de weg. Dit vooral op kleinere wegen. 52 van de 64 West-Vlaamse gemeenten voorzien verkeersborden voor landbouwers. Weggebruikers kunnen modder melden op het nummer 1700 en de website www.meldpuntwegen.be. Wederzijds respect vormt de basis van de campagne.

De focus van de campagne ligt dit jaar op het bestaan van een lokaal meldpunt voor ‘modder op de weg’. “Wie modder op de weg in Koekelare wil signaleren, dient zich te wenden tot de Technische Dienst”, stellen burgemeester Patrick Lansens (Vooruit) bevoegd voor mobiliteit en verkeer en schepen Jan Lievens (Open VLD) bevoegd voor landbouw, in koor. “Dat kan op het nummer 051610493 of via mail naar bart.inghelbrecht@koekelare.be.”

Modder op de weg aartsgevaarlijk

“In het verkeer gebeuren er maandelijks drama’s. In 2019, 2021 en 2022 gebeurde telkens één dodelijk verkeersongeval met een tractor. In 2018 waren er dat vijf. Het kruisen van een fiets op een smalle weg is het meest risicovol. De leeftijdscategorie 25 tot 39-jarigen komt het vaakst voor over de jaren, maar opvallend was in 2021 de leeftijdscategorie 16 tot 24 jarigen”, stelde Gouverneur Carl Decaluwé. “Modder op de weg is aartsgevaarlijk. De focus van de campagne dit jaar ligt dan ook op het lokaal meldpunt. In 52 van de 64 gemeenten bestaat er een lokaal meldpunt dat instaat om deze campagne kenbaar te maken, vragen te behartigen en tussen te komen indien nodig. We willen het gebruik van de speciaal ontworpen verkeersborden door onder andere de landbouwers stimuleren waar werken aan de gang zijn en modder op de rijbaan kan komen. We vragen aan de gemeenten verkeersborden ter beschikking te stellen, hetzij via verkoop, hetzij via een uitleensysteem.”

Verdraagzaamheid en respect

“We moeten extra alert zijn gezien zeer veel gemeenten, naar aanleiding van de energiecrisis, hun openbare verlichting doven. Wat er kan voor zorgen dat in het geval het wegdek onvoldoende is schoongemaakt, de gevaarlijke situatie nog acuter wordt door de beperkte zichtbaarheid. In de donkere winterperiode zal dus – nog meer dan anders – het belangrijk zijn om de weggebruiker te wijzen op gevaarlijke situaties”, beklemtoont de West-Vlaamse gouverneur. “Belangrijk blijft verdraagzaamheid, het respect en begrip voor mekaar als weggebruiker en landbouwer! We doen dit via: communicatie verhogen en diversifiëren, een actief beleid door de gemeenten te stimuleren, de samenwerking en infodeling tussen de gemeenten en politie te versterken en pro-actief toezicht te houden en adequate reactie te geven.”

Meldingsbereidheid verhogen

Gouverneur Carl Decaluwé onderstreept nog het belang van het tijdig melden van modder op de weg. “We willen dit jaar vooral de meldingsbereidheid verhogen bij de weggebruikers, dit om valpartijen en ongevallen te vermijden. Merkt u modder op de weg, staat er geen speciaal ontworpen verkeersbord om de aandacht te trekken, meld dit dan via het nummer 1700 en via de website www.meldpuntwegen.be of via het lokale meldpunt van uw gemeente”, zo besloot Gouverneur Decaluwé. “We vragen ook dat de weggebruikers correct reageren bij incidenten zoals een val of een verkeersongeval door de 101 en 112 te bellen of de app 112 te gebruiken.”

Naast een campagneaffiche werd ook een filmpje ontworpen om deze boodschap uit te dragen.

Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.