Gemeenteraadsleden Charka Dewaele en Henri Destoop (allebei CD&V) vroegen eind vorige legislatuur al om een definitieve oplossing van het probleem, waarvan alle buurtbewoners last hebben. Daartoe werd eerst een proefopstelling van een vrachtwagensluis geplaatst. Dat is een soort trajectcontrole die speciaal focust op zware vrachtwagens, gekoppeld aan nummerplaatherkenning en snelheidcontrole door camera's uitgerust met het ANPR-systeem.
...

Gemeenteraadsleden Charka Dewaele en Henri Destoop (allebei CD&V) vroegen eind vorige legislatuur al om een definitieve oplossing van het probleem, waarvan alle buurtbewoners last hebben. Daartoe werd eerst een proefopstelling van een vrachtwagensluis geplaatst. Dat is een soort trajectcontrole die speciaal focust op zware vrachtwagens, gekoppeld aan nummerplaatherkenning en snelheidcontrole door camera's uitgerust met het ANPR-systeem."De proefopstelling van het systeem nam ongeveer een half jaar in beslag", lichten Charka Dewaele en Henri Destoop toe. "En wat we daaruit leerden? Dat er in die periode ten minste vierhonderd overtredingen werden genoteerd. Met andere woorden: ondanks eerder ingevoerde maatregelen om zware vrachtwagens uit beide straten van het centrum van Vijve te weren, leverden tot nog toe weinig op. Want het is de bedoeling dat zij allemaal buiten de dorpskern blijven en dat de vrachtwagenbestuurders gebruik moeten maken van het alternatief dat de parallelle gewestweg N383 van Waregem naar Wielsbeke en verder richting Ingelmunster en Oostrozebeke biedt. Die weg werd jaren geleden aangelegd, precies om die reden. En voor een deel heeft dat al geholpen. Maar er is ondanks de N383 nog altijd veel te veel dagelijks zwaar vrachtwagenverkeer. Vraag het maar aan alle bewoners die daarmee worden geconfronteerd."Beide gemeenteraadsleden stelden intussen vast dat het schepencollege in zijn vergadering van 13 juni een punt liet toevoegen op de agenda van de zitting in juli. En dat gaat precies over het definitief invoeren van het systeem van een vrachtwagensluis."Daar zijn wij in elk geval heel tevreden over", dixit Charka Dewaele en Henri Destoop. "Natuurlijk het punt moet nog de goedkeuring krijgen van de voltallige raad, dat wel. Maar eens dat systeem geïnstalleerd zal, het toch wel een treffende maatregel zijn. Het kan toch niet dat vele vrachtwagenchauffeurs de al lang ingevoerde tonnagebeperking tot 5,5 ton blijven negeren? Wie met zijn vracht naar Wielsbeke, Wakken, Oostrozebeke of Ingelmunster moet, die neemt de gewestweg N382. Zo eenvoudig is dat allemaal."Intussen heeft ook Wielsbeke zich nog beter voorbereid op de tonnagebeperking in Sint-Eloois-Vijve. Daarom wordt nu een kleine rotonde nabij Balta aangelegd op het grondgebied Sint-Eloois-Vijve. De werken zijn binnen enkele weken afgerond."De tonnagebeperking in de Posterijstraat gebeurde eveneens nadat ik een vraag had gesteld over het zwaar doorgaand verkeer", aldus Henri Destoop. "Dat was tijdens een van de vorige legislaturen. Maar echt veel effect heeft die tot nog toe niet gehad. Al gebeurden er veel controles, toch kan het alleen met zo'n vrachtwagensluis helemaal opgelost worden."Eigenlijk gaat het probleem waarmee het centrum van de Waregemse deelgemeente kampt, bijna letterlijk een heel leven mee. Zeker tot de uitbreiding en doortrekking van de N382 (Expresweg) van Waregem naar Wielsbeke met een brug over de N43 (grondgebied Sint-Eloois-Vijve), was er een voortdurende stroom van vrachtwagens door de betrokken straten. Eens het tracé afgewerkt en opengesteld voor alle verkeer, had iedereen verwacht dat de definitieve oplossing gevonden was. Niet, dus."De vrachtwagenbestuurder vinden het precies nog altijd makkelijker om dwars door het centrum te rijden dan de gewestweg te nemen", menen Charka Dewaele en Henri Destoop. "Misschien wel uit gewoonte. Maar allicht ook omdat er op de gewestweg veel wordt gecontroleerd. Vandaar dat wij de installatie van de sluis meer dan toejuichen. Dat zal wel resultaten hebben."Wanneer precies het systeem wordt geïnstalleerd in de Posterijstraat, is nog niet meteen duidelijk. Zoals gezegd moet het punt eerst goedgekeurd in de raad van dinsdag 2 juli. Verwacht wordt dat het niet meteen problemen zal opleveren en dat alle partijen wel hun fiat zullen geven. Eens de goedkeuring een feit is, zal het schepencollege overgaan tot het opvragen van prijzen bij gespecialiseerde firma's die de stad zal aanschrijven. Daaruit zal blijken hoeveel het systeem werkelijk zal kosten. Allicht zijn er ook nog aanpassingen nodig in de straten zelf. Vandaar dat zeker nog geen juiste datum kan vooropgesteld worden. Maar de installatie wordt in de loop van het najaar uitgevoerd."Het belangrijkste is dat die ingreep gebeurt en de installatie een feit is", besluiten Charka Dewaele en Henri Destoop. "Overigens, dankzij de vrachtwagensluis kan je ook te snelle wagens controleren en niet-verzekerde, gestolen of geseinde voertuigen in beeld brengen."