Buurtcomité bereikt akkoord met stad: circulatieplan Bozestraat wordt bijgestuurd

Schepen Axel Weydts (derde van rechts) samen met onder meer een vertegenwoordiging van de buurtbewoners en Unizo op de plaats waarrond de meeste betwisting was: waar de ‘Groene Fietsverbinding’ de Bozestraat zal kruisen. © (Foto Kurt)
Noël Maes
Noël Maes Medewerker KW

“Ik ben niet te beroerd om te erkennen dat het wenselijk was om het circulatieplan rond Heule-Watermolen, zoals wij het oorspronkelijk hadden uitgetekend, bij te sturen.” Mobiliteitsschepen Axel Weydts geeft het ruiterlijk toe en looft het constructieve overleg dat hij met het plaatselijke actiecomité had en de lof is wederzijds. Het belangrijkste punt is wel dat er in de Bozestraat geen andere eenrichting komt dan nu en dat de bewoners van de omliggende wijken ook in de toekomst Heule-Watermolen en Ring Shopping vlot zullen kunnen bereiken.

Het nieuwe circulatieplan kwam er in het kader van de grootschalige Groene Fietsverbinding in en om Kortrijk, met een netwerk aan fietswegen. Dat heeft heel wat gevolgen voor het autoverkeer. Een van de trajecten loopt van het Koningin Astridpark in Kortrijk richting Heulebeek over de Molenstraat en de Bozestraat in Heule, voor een stuk op de reservatiestroken voor de gewestweg N50c die definitief geschrapt wordt.

Het circulatieplan dat het stadsbestuur eind maart bekendmaakte, omvatte onder meer eenrichtingsverkeer in een groot stuk van de Bozestraat, in de Molenstraat en de Jakob Vandervaetstraat. Daarop kwam er meteen reactie van diverse buurtbewoners. Een driekoppig comité – Geert Lefevre, Dirk Meulebrouck en Geert Seynhaeve – riep eind april een buurtvergadering bijeen. Ze bundelden daarop de verzuchtingen en trokken ermee naar het stadsbestuur dat duidelijk de werkwijze – zonder petities – apprecieerde.

Terug naar de tekentafel…

“Ik dank het comité voor de constructieve manier van werken”, zei schepen Weydts maandag op een persconferentie in de Bozestraat zelf. “Ze hebben er veel werk in gestoken en we zijn dan met onze mobiliteitsexperts weer naar de tekentafel getrokken. Het grote knelpunt was de Bozestraat en het vele omrijden vanuit de vier omliggende wijken dat het plan zou teweegbrengen. Het zou ook tot onveilige situaties leiden in de Kortrijksestraat, met extra files als de overweg dicht is.”

Het resultaat is dat de situatie in de Bozestraat ongewijzigd blijft: tweerichtingsverkeer vanaf de Kortrijksestraat tot aan de Sint-Godelievestraat en enkelrichting tussen de Sint-Godelieve- en de Izegemsestraat. De Bozestraat zal wel versmald worden op de plaats waar het fietspad de straat zal kruisen. Er komt beurtelings verkeer dat afgeremd wordt met een verkeersplateau. Fietsers zullen voorrang hebben op gemotoriseerd verkeer maar er komen geen lichten.

“Duizenden kilometers omrijden vermeden”

Het invoeren van eenrichtingsverkeer in de Sint-Godelievestraat is ook een mogelijke optie maar de stad gaat hierover nog in overleg met de omwonenden. Het voorgestelde eenrichtingsverkeer in de Molenstraat (gedeeltelijk) en de Jakob Vandervaetstraat (volledig) blijft behouden, maar de stad belooft nog een oplossing te zoeken – mogelijk een extra buurtparking – voor de omgeving van Stade (KVK-jeugdacademie). Eenrichtingsverkeer in de Stadelaan wordt mogelijk ook overwogen. Het afsluiten (knippen) van de Bozemolenwijk van de Molenstraat blijft wel behouden.

Het buurtcomité bij monde van Geert Lefevre is tevreden over het resultaat: “Voor iedereen goed doen, is onmogelijk maar we denken dat het nieuwe plan het meest aanvaardbare is voor de mobiliteit van de bewoners. In elk geval wordt een paar 1000 kilometer omrijden vermeden.” Ook Unizo reageert tevreden. “De Bozestraat is en blijft een cruciale verbinding voor de vele handelaars op Heule-Watermolen, Heuleplaats en ertussen”, zegt Bram Coelembier van ijshandel Lucardi.

Géén proefopstelling

Belangrijk is ook: er komt géén proefopstelling na de Tinekesfeesten dit jaar zoals eerst was aangegeven. De nieuwe maatregelen zullen gefaseerd uitgevoerd worden, ‘op het tempo’ van de realisatie van de deelprojecten van de Groene Verbinding. Schepen Wout Maddens gaf op dat vlak mee dat er nog een aantal gronden moeten worden verworven en dan moeten nog de vergunningen volgen: “De prioriteit ligt in deze legislatuur op de verbinding Astridpark-Stade-Molenstraat-Bozestraat-Heulebeek.” Volgens de schepen zouden de werken dan kunnen beginnen in het najaar van 2023 en in de zomer van 2024 afgewerkt worden… De rest is voor de volgende legislatuur.

In Bissegem kijken ze nu wellicht met lede ogen naar wat het buurtcomité van Heule-Watermolen bereikt heeft, terwijl het protest in Bissegem de knip niet heeft kunnen tegenhouden. “De situatie is daar heel andere situatie”, reageert schepen Weydts. “In Bissegem ging het over 5.000 wagens per dag, terwijl we in de Bozestraat over zo’n 2.500 spreken. Trouwens, in Bissegem is de Driekerkenstraat nu door de werken aan de brug al zes maanden eenrichting en we horen dat velen nu al veel positiever staan tegenover de gedeeltelijke knip (eenrichting naar Marke, red.).”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.