Het duurt wat langer dan in de andere deelgemeenten en het feit dat er geen dynamische dorpsschool of verkaveling is, speelt daarbij ongetwijfeld een rol. Maar ook Gijverinkhove is nu wel degelijk aan het verjongen. Jonge gezinnen hebben zich in het centrum gevestigd en verouderde huizen worden opgeknapt. Dat laatste is in het straatbeeld duidelijk zichtbaar. Maar die jonge gezinnen hebben ook regelmatig contact, organiseren wel eens een buurtfeestje en dat alles is een nieuwe dynamiek naar de dorpskern aan het brengen.
...

Het duurt wat langer dan in de andere deelgemeenten en het feit dat er geen dynamische dorpsschool of verkaveling is, speelt daarbij ongetwijfeld een rol. Maar ook Gijverinkhove is nu wel degelijk aan het verjongen. Jonge gezinnen hebben zich in het centrum gevestigd en verouderde huizen worden opgeknapt. Dat laatste is in het straatbeeld duidelijk zichtbaar. Maar die jonge gezinnen hebben ook regelmatig contact, organiseren wel eens een buurtfeestje en dat alles is een nieuwe dynamiek naar de dorpskern aan het brengen."Wij wonen hier graag", zeggen Jeroen Samyn en Evelyn Robben die ondertussen vijf jaar op de Weegschede wonen. "Het feit dat we de jonge mensen uit de buurt hebben leren kennen, draagt daartoe bij. Half juli hebben we met drie koppels wel het gemeentebestuur aangeschreven met een klacht over de zijstraat van de Weegschede die langs het speelplein loopt. Het is een straat voor plaatselijk verkeer en een bord aan beide kanten van de straat maakt dat ook duidelijk. Toch zie je hier wel eens camions doorrijden. Kruisen is onmogelijk in een dergelijk klein baantje en we kunnen ons niet van het idee ontdoen dat zij hier eigenlijk niet moeten zijn. Er zijn immers voldoende grotere omliggende wegen. Je ziet ook nogal wat personenwagens 'die een hoek willen afsteken'. Mensen uit de buurt doen dat nog met aangepaste snelheid, maar het zijn vaak ook Franse nummerplaten. En die vlammen nogal. 's Morgens en in de vooravond, als mensen van en naar het werk gaan, gebeuren de meeste overtredingen. Dat er een bord 'Spelende kinderen' staat en pal daarboven een bord 'Einde Dorpskom' valt evenmin te rijmen. Het nodigt immers uit om weer op te trekken naar 70 kilometer per uur"."We zijn zeer tevreden dat de speelweide er is", zegt Evelyn. "Het wordt onderhouden en het enige wat echt ontbreekt, zijn enkele banken. Om als ouders niet te moeten op de grond zitten terwijl onze kinderen spelen (glimlacht). Wij hebben geen tuin en net daarom is het een paradijsje voor ons dochtertje van 17 maanden. We hebben er de hele zomer gebruik van gemaakt. Wij voeren nu het woord. Maar we spreken zeker in naam van andere jonge ouders en bewoners. Als de kinderen wat groter zijn, is het ook prettig om zonder ouders naar het speelplein te kunnen gaan. Maar met de huidige verkeerssituatie is dat echt geen optie."Drie gezinnen uit de straat richtten op 13 juli een mail aan het schepencollege. Het antwoord kwam er snel, amper drie werkdagen later al. Dat vond men zeer positief! Maar toch gaf de aanpak van het gemeentebestuur deze mensen geen voldoening. "Wij kregen een brief terug en het enige wat daar in stond, was dat er gevraagd zou worden aan de politie om passend op te treden. Dat is goed, maar voor een gemeentebestuur dat beweert dicht bij de bevolking te willen staan, vinden wij dit mager als actie en antwoord. We zijn nu twee maanden verder en hebben niets meer gehoord. Is de politie al waarnemingen komen doen? Wat zijn hun bevindingen? Zal het gemeentebestuur nog andere acties ondernemen? Het zijn vragen die wij ons stellen. Sorry, maar wij voelen ons onbelangrijk en niet zeer ernstig genomen. Niettemin hopen we dat er toch iets aan de huidige verkeerssituatie kan verbeteren. We zijn geen klagers", benadrukt Jeroen. "Daarom wil ik positief eindigen. Tijdens de grote werken van waterzuivering werd de betrokken straat opnieuw geasfalteerd. En dat waarderen wij ten zeerste!"(Anne Bovyn)