Maureen Vanelslander woont samen met haar echtgenoot Mario Margodt net naast de spoorweg in de Ridderstraat en hoorde via via over de sluiting. "Wij hebben nog geen informatie gekregen vanuit de gemeente Lichtervelde of Infrabel, maar we hebben wel geruchten gehoord van onze buren. Toevallig hoorden we van kennissen dat de overweg naast onze deur nog een tijdje zou openblijven, terwijl de landbouwers in de buurt zeggen dat die effectief zal sluiten."
...

Maureen Vanelslander woont samen met haar echtgenoot Mario Margodt net naast de spoorweg in de Ridderstraat en hoorde via via over de sluiting. "Wij hebben nog geen informatie gekregen vanuit de gemeente Lichtervelde of Infrabel, maar we hebben wel geruchten gehoord van onze buren. Toevallig hoorden we van kennissen dat de overweg naast onze deur nog een tijdje zou openblijven, terwijl de landbouwers in de buurt zeggen dat die effectief zal sluiten." De sluiting van de overweg aan hun deur zal voor hen natuurlijk gevolgen hebben. "Momenteel gebruiken we de overweg dagelijks. Het is voor ons de snelste route naar de autostrade. Wanneer de overweg sluit, moeten we vijf minuten omrijden langs de Kapelhoek in Beveren-Roeselare om over dezelfde spoorweg te kunnen." Maureen ziet nog andere gevolgen: "Ook voor de mensen in de Kapelhoek zal de sluiting van onze overweg gevolgen hebben. Er zal veel meer verkeer door hun straten rijden. We vinden het ook jammer dat de fietsers die de zondag hier oversteken om naar het bos te rijden, een andere route zullen moeten zoeken. En de winkels in het centrum verliezen zo klanten uit onze buurt."Landbouwer Geert Serry uit de Vliekaertstraat nam zelf initiatief en ging aankloppen bij het gemeentebestuur voor meer uitleg. Veel wijzer werd hij echter niet: er wordt gewacht op een onderzoek van Infrabel. Geert is vooral bezorgd om de extra gevaren die de sluiting van de overwegen met zich zal meebrengen. "Als ook de Ridderstraat zou sluiten, moeten alle landbouwers uit de buurt langs de Oude Heirweg passeren. De wegen zijn daar niet op voorzien, er is geen fietspad en wat met de kinderen die in de Kapelhoek naar school gaan met hun fiets? Zij zullen dan 's ochtends tussen de dertigtonners rijden."Geert is geen voorstander van een fietserstunnel. "Een tunnel geeft een minder veilig gevoel, is duur en wie weet hoe lang de aanleg daarvan zal duren? De tunnel in de Stationsstraat kwam er ook niet op een-twee-drie, het is er gevaarlijk voor fietsers en de hulpdiensten kunnen er niet eens door. Als ik denk aan de groepen fietsers die van de Bossneppe langs het Huwynsbos naar Beveren-Roeselare rijden en omgekeerd, dan lijkt een tunnel niet de aangewezen oplossing.""Volgens mij kunnen ze beter gewoon de overweg van de Ridderstraat openhouden. Hierdoor worden veel van de problemen vermeden en blijft de hinder van het sluiten van de andere overwegen beperkt. Er is zoveel te doen rond het milieu en iedereen wil zijn steentje bijdragen, maar dan wil Infrabel de overwegen sluiten waardoor we kilometers zullen moeten omrijden."Geert is strijdvaardig en hoopt dat het gezond verstand zal zegevieren. "Een twintigtal jaar geleden was er ook al sprake van dat de overweg van de Ridderstraat zou sluiten. Toen hebben we dat tegengehouden door een buurtprotest en een petitie. Als het nodig zou zijn, doen we dat opnieuw... Maar laat ons hopen dat het niet zo ver moet komen."Schepen van Mobiliteit Steven Bogaert (CD&V) benadrukt dat de gemeente samen met Infrabel de alternatieven bekijkt. "Als gemeente willen we dat fietsers, voertuigen en landbouwvoertuigen bij een van de twee overwegen nog steeds doorgang krijgen. We denken ook aan de fietsroute in de buurt. Infrabel voert momenteel een studie uit naar mogelijke oplossingen. Die zal in het najaar afgerond worden. Ook voor de overweg in de Kwakkelstraat en Sneppestraat, die Infrabel op lange termijn wil sluiten, zal zo'n studie gebeuren." De schepen vroeg Infrabel om de bewoners voldoende te informeren. "Ik vind goede communicatie belangrijk. Infrabel zal een infomoment organiseren eenmaal de studie afgesloten is, waarschijnlijk in het late najaar. Pas daarna worden er echte beslissingen genomen."Frédéric Petit, woordvoerder van Infrabel, bevestigt dat Infrabel zoveel mogelijk overwegen wil afschaffen in het kader van veiligheid en stiptheid. De gesprekken met het gemeentebestuur over de vier overwegen in Lichtervelde zijn nog bezig. Concreet wordt er een mobiliteitsstudie uitgevoerd waarbij een gespecialiseerd bureau bekijkt hoeveel en welk verkeer er over elke overweg passeert. Dan wordt er samen met de gemeente besproken welke oplossingen er zijn, rekening houdend met het mobiliteitsplan van de gemeente.Het best mogelijke alternatief wordt gezocht: een brug, een tunnel, een weg langs het spoor... Sowieso wordt een overweg nooit zomaar gesloten, bevestigt hij. Wanneer de studie afgerond is, zal er aansluitend een gemeenschappelijk infomoment georganiseerd worden door Infrabel en de gemeente Lichtervelde. "De overwegen aan de Ridderstraat en Beverenstraat worden niet zo veel gebruikt en zijn er vooral voor landbouwdoeleinden. Het doel is om ten minste een van de twee te sluiten, maar sowieso moeten we de studie afwachten en kunnen we nu nog geen details geven", zegt Frédéric Petit.(Sarah Gadeyne)