Iedere Bruggeling en bezoeker van de stad kan erover meespreken : het is niet evident om vlot en veilig over de ring van Brugge te rijden. In het bijzonder op piekmomenten ter hoogte van het station en de Unescorotonde. Uit metingen blijkt dat er per dag 30.000 auto's langs het station passeren.
...

Iedere Bruggeling en bezoeker van de stad kan erover meespreken : het is niet evident om vlot en veilig over de ring van Brugge te rijden. In het bijzonder op piekmomenten ter hoogte van het station en de Unescorotonde. Uit metingen blijkt dat er per dag 30.000 auto's langs het station passeren.Toegangspoort"Bij de herinrichting van de Brugse ring is het de bedoeling om van de Bevrijdingslaan dé toegangspoort tot de stad te maken en dé exitweg naar de uitvalswegen", benadrukt Koen Surdiacourt, afdelingshoofd Wegen en Werkeer West-Vlaanderen. Zo voorziet Wegen en Verkeer de bouw van een nieuwe tunnel voor het doorgaand verkeer van de Bevrijdingslaan aansluitend op de bestaande tunnel onder 't Zand. "Op die manier kunnen de kruispunten ter hoogte van de Buffelbrug en de Bloedput worden omgevormd tot lokale kruispunten, met kwaliteitsvolle voorzieningen voor fietsers en voetgangers."Slimme lichtenOm de problematische verkeersknoop aan de Unesco-rotonde op te vangen en de oppervlakte van het Koning Albert I-park te vergroten zal de rotonde vervangen worden door een verkeersregelend kruispunt. "Met intelligente verkeerslichten kunnen de verkeersstromen beter gestuurd worden naar de nieuwe tunnel van de Bevrijdingslaan", zegt Michael Verheyde van Mint.De ring zal maximaal naar het westen verlegd worden om het Koning Albert I-park zo groot mogelijk te maken. De paden worden in het park geoptimaliseerd met een fiets- en voetgangerstunnel die de ring veilig kruist.Ter hoogte van het station zal het doorgaand verkeer ondergronds geleid worden via een tunnel. Bovengronds wordt de weg heringericht en wordt het stationsplein visueel doorgetrokken over die weg, met beperkt aantal rijstroken en grote voetgangerszone.Tussen Katelijnepoort en Gentpoort worden de parkeerplaatsen langs de ring geschrapt. Ter hoogte van de Gentpoort zal het verkeer ook ondergronds kruisen. (SVK)