Via het Meldpunt kunnen burgers gebreken of bekommernissen in Brugge aankaarten. Het meldpunt registreert en verwerkt meldingen over bijvoorbeeld putten in de rijweg of het voetpad, verstopte rioolputjes, verkeersonvriendelijke situaties, hinderlijke takken enzovoort.
...