Het was een trotse burgemeester Kurt Windels die aan de brug de aanwezigen toesprak. "Dit is een historisch moment voor Ingelmunster. De grootste investering ooit in onze gemeente kan nu officieel in gebruik worden genomen. U begrijpt dat ik hier vandaag dit lint met bijzondere trots draag. De ontwikkeling en de realisatie van een dergelijk project vraagt tijd. En dat is ook zo gebleken. We gaan terug naar begin deze eeuw: toen verscheen het dossier van een nieuwe centrumbrug op de politieke agenda. En dat viel ongeveer gelijklopend met de plannen om de dorpskernen van Ingelmunster te vernieuwen."
...

Het was een trotse burgemeester Kurt Windels die aan de brug de aanwezigen toesprak. "Dit is een historisch moment voor Ingelmunster. De grootste investering ooit in onze gemeente kan nu officieel in gebruik worden genomen. U begrijpt dat ik hier vandaag dit lint met bijzondere trots draag. De ontwikkeling en de realisatie van een dergelijk project vraagt tijd. En dat is ook zo gebleken. We gaan terug naar begin deze eeuw: toen verscheen het dossier van een nieuwe centrumbrug op de politieke agenda. En dat viel ongeveer gelijklopend met de plannen om de dorpskernen van Ingelmunster te vernieuwen.""De gemeente nam Bas Smets en 360 Architecten onder de arm en zij tekenden een globaal masterplan met de langetermijnvisie uit, opgebouwd in drie fases. Fase 1: de heraanleg van het marktplein en de achterliggende parking in het centrum. Fase 2: de vernieuwing van de centrumbrug. Fase 3: de opwaardering van de stationsbuurt. Een globaal masterplan, maar vooral een verhaal in eenheid van stijl waarbij de kleiklinker een belangrijke rol speelt. We zijn dan ook bijzonder blij dat de Vlaamse Waterweg, toen nog W&Z, in ons verhaal wilde meegaan en koos voor het bureau van Laurent Ney als ontwerper van de nieuwe brug.""En vandaag staan we hier dan. Fase 2 die zo goed als klaar is. Drie jaar na de afbraak van de vorige brug, dat was juni 2017, zullen nu vandaag de twee kernen van Ingelmunster opnieuw met elkaar verbonden zijn. Ik moet zeggen: onze mensen hebben uitgekeken naar deze dag. Velen waren zelfs al in die mate ongeduldig dat ze al eens stiekem over de nieuwe brug wandelden of fietsten. Maar dat wijst er vooral op dat de inwoners begaan zijn met het project. Dat was net ook de bedoeling. Een bouwperiode brengt ontegensprekelijk overlast met zich mee, zeker als je het dan nog eens combineert met andere wegenwerken. Maar samen hebben we altijd geprobeerd om de mensen te betrekken en om het positieve te laten primeren.""Denken we maar aan de druk bijgewoonde kijkmomenten en de openwervendag. Ze zijn het beste bewijs van de betrokkenheid. En ook bij de keuze van de naam voor de brug hebben heel veel mensen hun voorkeur laten horen. Met andere woorden: we zijn er dus als gemeente en bevolking volledig, maar dan ook volledig, klaar voor om de brug in gebruik te nemen. Er is natuurlijk het verbindingselement van de brug, maar even belangrijk is de toegankelijkheid en de bruikbaarheid van het Kanaal Roeselare - Leie. Voor Ingelmunster heeft het kanaal een eerder beperkte economische functie. Wij hebben niet zoveel bedrijven met een watergebonden activiteit, maar in periodes van droogte is het kanaal wel belangrijk voor de watercaptatie voor de landbouw."Lees verder onder de foto"Het kanaal heeft voor ons vooral een recreatieve functie. Het is een blauwe as die onze gemeente doorsnijdt met ontspanningsmogelijkheden zowel op als naast het water. Als de blauwalgen ons tenminste geen parten spelen. Intussen al het derde jaar op rij. Maar vooral de wandel- en fietsverbindingen naast het water hebben veel succes, zeker in de afgelopen coronatijden. En ook wonen langs het water wint aan aantrekking. Vandaar mijn warme oproep aan de Vlaamse Waterweg - het is nu de moment - om naast de investeringen voor het economisch leven, zeker ook aandacht te hebben voor het recreatieve. Een combinatie van de twee is belangrijk."De burgemeester besloot met een dankjewel uit te spreken aan iedereen die meewerkte om die gigantische project te realiseren. Hij besloot "Deze opening is een eerste tussenstop. Vanaf nu volgt nog de opruiming van de werf en de groenaanleg om dan hopelijk tegen eind dit jaar te kunnen afkloppen. De site onder en rond de brug wordt ongetwijfeld een aantrekkingspool. Het zal gezellig toeven zijn in een mooie, groene omgeving. Bij deze is iedereen nu al uitgenodigd om in het voorjaar van 2021 een stevige pint te komen nuttigen op het mooiste terras van Midden West-Vlaanderen."Na zijn toespraak volgde een woord van Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg nv. Hij stond stil bij de binnenvaart en waarom die brug moest verdwijnen. "Het is een toekomstgericht project. Geen brug van gisteren wel een van de toekomst. Het project past ook perfect in de omgeving en tilt Ingelmunster letterlijk en figuurlijk op een hoger niveau. Het is de langste brug die gerealiseerd werd binnen het project Schelde. Er kwam 14 ton staal en 4.500 kubieke meter beton aan te pas", vertelt Chris Danckaerts.