Brielen gaat al jaren gebukt onder het drukke verkeer. De Brielenaars vragen regelmatig om een meer verkeersveilige dorpskern. Momenteel zijn er wel fietspaden tot aan de rand van de bebouwde kom maar éénmaal in het dorp moeten fietsers aan de rand van de drukke straat rijden.
...