Brielen wordt fietsveiliger

Met de aanleg van fietssuggestiestroken in het centrum van Brielen zullen fietsers zich binnenkort met een iets geruster hart door het dorp kunnen bewegen. Het schooltje langs de N8 is alvast tevreden met deze oplossing op korte termijn, maar directeur Peter Vanthorre beseft ook dat het wellicht niet voldoende zal zijn om een verkeersveilige schoolpoort te krijgen. Ondertussen blijft het wachten op een meer structurele oplossing voor de N8.

De oversteekplaats aan de school in Brielen. (foto TOGH)

Brielen gaat al jaren gebukt onder het drukke verkeer. De Brielenaars vragen regelmatig om een meer verkeersveilige dorpskern. Momenteel zijn er wel fietspaden tot aan de rand van de bebouwde kom maar éénmaal in het dorp moeten fietsers aan de rand van de drukke straat rijden.

Daar komt binnenkort verandering in, want in de loop van de maand mei zal het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) er okergele fietssuggestiestroken aanleggen in de Brielense dorpskern. “Van verkeersveiligheid wil ik mijn werk maken als burgemeester: in de binnenstad, op de invalswegen naar de stad én in de deelgemeenten”, zegt burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper). “We hebben met het Agentschap Wegen en Verkeer rond de tafel gezeten en aangedrongen op een tussenkomst in Brielen. Ik ben dus blij en dankbaar dat Vlaanderen investeert in fietssuggestiestroken. Het gaat om een gedeelde bezorgdheid van de lokale en hogere overheid. Ik hoop daarenboven dat dit leidt tot het beter respecteren van de snelheidslimieten.”

Puntverlichting

De fietssuggestiestroken komen langs weerszijden van de weg. Het Agentschap Wegen en Verkeer plant daarenboven bijkomende puntverlichting aan de lokale schoolingang. Het gaat om een geel-zwarte boogpaal die het zebrapad extra accentueert en bijkomend verlicht. Voor directeur Peter Vanthorre van de Vrije Basisschool Elverdinge-Brielen komen de maatregelen niets te vroeg. “Op 12 maart was er een bijeenkomst met burgemeester Emmily Talpe en mobiliteitsambtenaar Valentijn Seys. Daarbij hadden we heel wat vragen, maar prioriteit was dat de verkeersveiligheid in de omgeving van de schoolpoort verbeterd werd. We bekeken wat er op korte termijn gerealiseerd zou kunnen worden. Het grote probleem is vooral het inkomend verkeer, dat vanuit Elverdinge Brielen binnenrijdt. Dat veroorzaakt een enorm gevaarlijke situatie. Het probleem is dat mensen die Brielen binnenrijden vaak niet eens door hebben dat ze in een dorpskern rijden. Chauffeurs rijden gewoon door het dorp, negeren de snelheidslimiet van 30 kilometer per uur, het zebrapad en zelfs onze seingevers.”

Een vrijwilliger die jaren dienst deed als gemachtigd opzichter stopte zelfs na een woordenwisseling. “Geert is gestopt uit frustratie omdat bestuurders hem negeerden”, aldus Peter Vanthorre. “Verschillende keren krijg hij de middelvinger en het kwam zelfs tot een woordenwisseling. Wij doen grote inspanningen met de school om de veiligheid aan de schoolpoort te verbeteren. Iedere keer bij het begin en einde van de schooltijd staat er iemand van de school om de ouders en kinderen te laten oversteken, maar het blijft een hachelijke situatie door de inrichting en de drukte van de weg. We zijn tevreden dat er iets gebeurt. Of het voldoende is? Dat wellicht niet, maar het is toch al een begin. De fietssuggestiestroken zullen de weg visueel vernauwen waardoor automobilisten sneller geneigd zullen zijn om op te letten en daardoor automatisch hun snelheid zullen minderen. Ook de extra verlichting is zeker welkom.”

Verkeerslichten

De werken vinden plaats in de maand mei en zullen voor verkeershinder zorgen. “Of de straat wordt afgesloten, is nog niet beslist”, zegt woordvoerder Dirk Vanhuysse van het Agentschap Wegen en Verkeer. “We houden binnenkort een vergadering om de werken te bespreken. De aannemer Tibergyn moet nog een signalisatievergunning vragen. Wellicht zal men werken met verkeerslichten in vier aansluitende fases. De kostprijs bedraagt 37.000 euro, exclusief btw. Deze werken staan los van het groter project op de N8 Ieper-Veurne. Het aanbrengen van fietssuggestiestroken is er gekomen na een overleg tussen AWV en Ieper. Het moet op korte termijn een oplossing bieden voor het verkeersveiligheidsgevoel dat fietsers in de doortocht van Brielen momenteel ervaren.”

Verschillende keren kreeg onze seingever de middelvinger te zien en het kwam zelfs tot een woordenwisseling

Rond het grotere dossier van de N8 Ieper-Veurne blijft het voorlopig stil. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) maakte eind 2016 bekend dat hij 10,5 miljoen euro vrijmaakt voor de herinrichting van de N8. Er was ook een bijkomende 450.000 euro voor het herinrichten van de weg in Vleteren. Het Agentschap Wegen en Verkeer presenteerde in december 2017 een compromisvoorstel en in maart vorig jaar verklaarde Ben Weyts in 2018 nog werk te zullen maken van een Vlaamse beslissing.

Dossier N8

“Op grondgebied Veurne gaan we meer en meer richting uitvoering“, zegt woordvoerder Michaël Devoldere van minister Ben Weyts. “Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het dossier, op technisch vlak, qua vergunningen, onteigening… We verwachten dat we aan dit tempo nog dit jaar de omgevingsvergunningsaanvraag kunnen indienen. Daarna volgt de aanbestedingsprocedure. Op het wegvak Oostvleteren-Woesten werd een studie opgestart voor de verdere uitwerking van de keuzes die gemaakt zijn in het voortraject. Momenteel is het studiebureau bezig met de opmaak van de unieke verantwoordingsnota. De diensten van minister Weyts zijn bezig om voor de andere zones de verschillende bouwstenen uit het participatietraject te verfijnen. Zo kunnen we een inschatting maken wat de werken zullen kosten en hoe ze gefaseerd moeten worden. We verwachten dat dit nog dit voorjaar afgerond wordt. Daarna komen er vervolgstudies die moeten leiden tot projecten die aanbestedingsklaar zijn.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.