Een kleine ploeg rukte uit met het ...

Een kleine ploeg rukte uit met het voorziene materiaal. Het teer, dat al op enkele plaatsen was opengereden door enkele voertuigen, werd geruimd met speciale producten.(WVG)