De brug zelf wordt begin 2017 geplaatst. De weg naar Moerbrugge zal dan drie weken volledig afgesloten zijn voor het verkeer.
...

De brug zelf wordt begin 2017 geplaatst. De weg naar Moerbrugge zal dan drie weken volledig afgesloten zijn voor het verkeer.Voor de geplande aanleg van een derde en vierde spoorlijn moet de spoorwegbrug in de Moerbrugsestraat vervangen worden door een hoger, breder en langer exemplaar. Infrabel, de infrastructuurbeheerder van het Belgisch spoornet, is bouwheer van het project en kwam de verschillende fases van het project onder ruime belangstelling toelichten in De Valkaart. "In augustus volgend jaar gaan de voorbereidende werken van start", verduidelijkt woordvoerster Charlotte Verbeke van Infrabel. "De funderingen voor de brug en de draagstructuur voor de nieuwe fietspaden worden dan aangebracht. De hinder zal in deze beginfase beperkt zijn. In november en december 2016 zal het verkeer over een rijstrook moeten en zal met werflichten gewerkt worden. De nieuwe brug zelf zal in februari 2017 geplaatst worden. Dan zal de weg voor maximum drie weken volledig onderbroken zijn en zal met omleidingen gewerkt worden. In die fase zal er ook twee weekends lang geen treinverkeer mogelijk zijn. Er zal dan een alternatieve busdienst worden voorzien. Het werfverkeer zal zoveel mogelijk via de E40 verlopen." "Na de lente van 2017 zouden we de nieuwe brug in gebruik nemen, ten minste als alles verloopt zoals gepland. We hebben er echt alles aan gedaan om de duur van de hinder zo minimaal mogelijk te houden. Tijdens de volledige duur van de werken zullen de fietsers via de onderdoorgang van het station worden omgeleid." Infrabel koos voor een moderne, metaalkleurige boogbrug ter vervanging van de oude. "De rijweg zal breder zijn met aan weerszijden een comfortabel fietspad dat met een houten constructie van de rijweg wordt gescheiden. We willen de bouwaanvraag nog deze week indienen zodat het openbaar onderzoek halfweg januari van start kan gaan. Daarna gaat het dossier naar het Vlaamse gewest, dat de vergunnende overheid is. De kostprijs van het volledige project wordt geraamd op 4,5 miljoen euro." Wanneer het derde en vierde spoor uiteindelijk aangelegd zullen worden is voorlopig koffiedik kijken. Dat zal afhangen van het investeringsplan van de federale overheid. (AF)