Momenteel zijn er in de buurt van de Boomgaardstraat grote werken aan de gang: er komen ondergronds nieuwe riolen. Bovengronds krijgt de straat een flinke opknapbeurt. "Er staan momenteel vier Lindebomen die heel bepalend zijn voor de aanblik van de straat", zegt schepen Ives Goudeseune (SP.A). "Daarom bestelde het stadsbestuur bij een bomenexpert een speciaal onderzoek met als opdracht: kunnen deze bomen blijven staan als de straat wordt opengegooid en er nieuwe ...