https://api.mijnmagazines.be/packages/navigation/

Boomexpert redt linden Boomgaardstraat in Ieper

Tom Gheeraert

De monumentale bomen in de Boomgaardstraat kunnen wellicht gered worden, ondanks de werken die er momenteel plaatsvinden. Volgens een boomexpert kunnen ze nog zeker 25-tal jaar mee.

Momenteel zijn er in de buurt van de Boomgaardstraat grote werken aan de gang: er komen ondergronds nieuwe riolen. Bovengronds krijgt de straat een flinke opknapbeurt. “Er staan momenteel vier Lindebomen die heel bepalend zijn voor de aanblik van de straat“, zegt schepen Ives Goudeseune (SP.A). “Daarom bestelde het stadsbestuur bij een bomenexpert een speciaal onderzoek met als opdracht: kunnen deze bomen blijven staan als de straat wordt opengegooid en er nieuwe riolen in de grond moeten? Zijn de bomen nog gezond?”

De expert stelde vast dat de bomen gezond zijn en nog een 25-tal jaar meekunnen. “Ze zullen de heraanleg van de straat waarschijnlijk overleven als de nieuwe riolen zoveel als mogelijk aan de andere kant van het pleintje worden aangelegd”, legt Goudeseune uit. “En als de aannemer voorzichtig te werk gaat. Het stadsbestuur nam het verslag van de bomenexpert goed door en koos uiteindelijk niet voor de gemakkelijkste weg. De bomen kunnen blijven op voorwaarde ook dat ze tijdens en na de werken nooit een gevaar vormen voor de gebouwen en de mensen in de buurt. Het stadsbestuur wil deze mooie, groene ‘longen’ voor de binnenstad wel degelijk een kans geven. Het studiebureau kreeg dus de opdracht om de werken zo te organiseren dat de bomen – indien mogelijk – gered worden.”

Sinds september wordt gewerkt in de Boomgaardstraat. “Deze werken gaan goed vooruit. Zoals het er nu naar uitziet, zullen de werken zeker klaar zijn tegen het kerstverlof. Daarna moet de mozaïeken rijweg nog vier weken uitharden”, zegt schepen Ives Goudeseune. “Op 7 oktober startten de rioleringswerken in Seminariestraat. De straat is tijdens de werken niet toegankelijk voor verkeer. Tijdens de maand oktober is het kruispunt Patersstraat/Seminariestraat dan ook tijdelijk afgesloten. De Patersstraat is nu een doodlopende straat, enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer, waarbij in- en uitgereden moet worden via de Boterstraat.”

Als alles volgens plan verloopt is vanaf begin januari de Studentenstraat aan de beurt. Ook in de De Montstraat, Arsenaalstraat, Sint-Elisabethstraat, Onze Lieve Vrouwestraat, Lombaardstraat (tussen de Montstraat en de Dehaernestraat), Oude Konijnstraat, Maagdenstraat en de Schuttelaerestraat, ABC-straat en Boomgaardstraat (tussen Burchtstraat en ABC-straat) zijn er nog rioleringswerken gepland. (TOGH)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.
Klik hier om dit alsnog toe te laten