De minister stelt dat de middenberm volgt uit het schetsontwerp dat opgemaakt werd voor de omvorming van de N8. "Op de meeste andere wegvakken buiten de bebouwde kom worden meestal drie rijstroken aangelegd, waarvan het middelste wegvak steeds slechts door één rijrichting kan gebruikt worden. Dit creëert een vlotte en veilige mogelijkheid om in te halen. De consequentie is echter dat er een vaste, onoverrijdbare middenberm is en er geen toegang tot private percelen mogelijk is van op de N8. Dit moet dan via ventwegen gebeuren. Omdat de impact hiervan in dit wegvak tussen Oostvleteren en Woesten te groot zou zijn (gezien het groot aantal woningen en handelszaken) werd op dit wegvak afgeweken van dit standaardprofiel en gekozen voor de flexibele middenberm, die ofwel groen, ofwel overrijdbaar, ofwel een linksafslagstrook kan zijn. Deze maakt inhalen onmogelijk, maar zorgt er wel voor dat de veiligheid op de N8 sterk verhoogd wordt door het vermijden van die gevaarl...

De minister stelt dat de middenberm volgt uit het schetsontwerp dat opgemaakt werd voor de omvorming van de N8. "Op de meeste andere wegvakken buiten de bebouwde kom worden meestal drie rijstroken aangelegd, waarvan het middelste wegvak steeds slechts door één rijrichting kan gebruikt worden. Dit creëert een vlotte en veilige mogelijkheid om in te halen. De consequentie is echter dat er een vaste, onoverrijdbare middenberm is en er geen toegang tot private percelen mogelijk is van op de N8. Dit moet dan via ventwegen gebeuren. Omdat de impact hiervan in dit wegvak tussen Oostvleteren en Woesten te groot zou zijn (gezien het groot aantal woningen en handelszaken) werd op dit wegvak afgeweken van dit standaardprofiel en gekozen voor de flexibele middenberm, die ofwel groen, ofwel overrijdbaar, ofwel een linksafslagstrook kan zijn. Deze maakt inhalen onmogelijk, maar zorgt er wel voor dat de veiligheid op de N8 sterk verhoogd wordt door het vermijden van die gevaarlijke inhaalmanoeuvres en hoge snelheden. Alle percelen blijven bovendien bereikbaar", aldus minister Lydia Peeters in haar antwoord.Replicerend op een vorig artikel zegt Christophe Vandeputte dat de CD&V Vleteren nog wel degelijk levend en wel is. "Wij volgen de politiek in onze gemeente nog op de voet en bouwen volop aan de toekomst. Dat doen wij door nauw contact te houden met de partij Vleteren Actief", aldus Vandeputte."Sedert 1 januari heb ik de fakkel van Heri Gruwez overgenomen. Ik heb echter lak aan titels (ook niet die van ereraadslid) en daarom opteerde ik om 'eerste aanspreekpunt' te zijn van onze afdeling en géén voorzitter. Er is in Vleteren zeker nog een toekomst voor de CD&V. We leven in een tamelijk koel en asociaal tijdperk (verrechtsing met de opkomst van Vlaams Belang en N-VA), en er zijn weinig mensen die nog écht aandacht hebben voor wat rond hen gebeurt. In Vleteren willen wij staan voor een warme partij, die oog heeft voor de mensen en vooral de sociaal zwakkeren in onze maatschappij. Als gewone arbeider (met een zieke vrouw) heb ik veel meer voeling met de modale Vleternaar dan de burgemeester. In de verkiezingsstrijd ben ik te voet heel Woesten afgegaan, ik heb met de mensen gepraat. Ik stond versteld over de omstandigheden waarin sommige mensen nu nog wonen. En voor die mensen willen wij, als CD&V er zijn. Zo hebben wij, via Vleteren Actief, ons afgevraagd waarom een alleenstaande meer gemeentebelasting moet betalen dan samenwonenden. De centrale parkbegraafplaats (waar nooit een mens te bespeuren is) en De Sceure blijven wij megalomane projecten vinden. In De Sceure werden er eerst kosten gemaakt om er de bib, de repetitieruimte en de toeristische dienst in onder te brengen. Drie jaar later opnieuw kosten om er een administratief centrum van te maken, en er het gemeentehuis in onder te brengen. Is dat een lange termijnvisie?", vraagt Christophe Vandeputte zich af."Ik ben al jaar en dag geen lid meer van de Open VLD", reageert LVP-burgemeester Stephan Mourisse. "Op die manier moet ik geen rekening houden met partijstandpunten en kan ik voor 100 % ten volle gaan voor mijn gemeente. Ik geloof dat de heer Vandeputte niet meer mee is met de politiek in Vleteren.""En betreffende die middenberm: Christophe Vandeputte weet precies niet dat het gaat om een gewestweg, waarbij het AWV alles voor het zeggen heeft. De gemeentes worden enkel om advies gevraagd. AWV beslist. AWV heeft twee opties naar voor gebracht. Ofwel een middenberm en dan bleven alle zijstraten open, ofwel geen middenberm en dan worden alle zijstraten afgesloten. Ons advies was natuurlijk om de zijstraten open te laten. Anders werd de gemeente compleet in twee gesneden en was het ene deel totaal niet meer bereikbaar vanaf het andere. Dat was natuurlijk geen goedkeuring van de middenberm, het was een advies geven dat het beste was voor de gemeente Vleteren", zegt de burgemeester. "De heer Vandeputte meent dat het dank zij hem is dat er vrijliggende fietspaden aangelegd worden. Wel bizar. In het ganse traject van twee jaar heb ik nooit iets gehoord van de heer Vandeputte of de zo gezegde CD&V Vleteren. Niet de minste interesse, niet de minste opmerking. En natuurlijk moeten er vrijliggende fietspaden komen, een klein kind weet dat", aldus nog de burgemeester."De heer Vandeputte is van mening dat ik geen voeling heb met de burger? Ik denk het wel. Wanneer ik zijn opmerkingen lees, heb ik de indruk dat de heer Vandeputte meer bezig is met zijn persoonlijke frustraties dan met gemeentepolitiek. Moet ik daar eigenlijk mijn tijd in steken? Er zijn op vandaag wel dringendere zaken te regelen met de Coronacrisis. Zou de heer Vandeputte zich daar niet eens mee om bekommeren? En als CD&V Vleteren zo begaan is met de gemeente, waarom hebben ze dan het schip verlaten, en kwamen ze niet meer op tijdens de jongste verkiezingen?" besluit de burgemeester.(AHP- Foto RVL)