"Met de trein, de tram, de bus en de centrumbus hadden we al een ruim aanbod qua openbaar vervoer. Wat echter nog ontbrak, was een avondaanbod in relatie met Brugge. Met het nieuwe openbaarvervoerplan dat van start gaat in december 202...

"Met de trein, de tram, de bus en de centrumbus hadden we al een ruim aanbod qua openbaar vervoer. Wat echter nog ontbrak, was een avondaanbod in relatie met Brugge. Met het nieuwe openbaarvervoerplan dat van start gaat in december 2021, wordt hieraan tegemoetgekomen", zegt schepen voor Mobiliteit Sandy Buysschaert (CD&V). Net zoals bij de andere avondlijnen binnen de vervoerregio zal er ook binnen de bestaande verbinding Brugge-Blankenberge een verlengd busaanbod zijn. "Van zondag tot donderdag tot ongeveer 22.30 uur, op vrijdag en zaterdag tot 2.30 uur. Dat is een zeer positieve evolutie", klinkt het. Het aanbod van de centrumbus was in vraag gesteld. Het stadsbestuur zal daarom de komende jaren blijven instaan voor een cofinanciering tot maximaal 104.000 euro in de exploitatiekost. "Gezien het belang en de populariteit van de centrumbus binnen onze stadsgrenzen zijn we blij dat ook hier een oplossing werd gevonden. We willen het gebruik van het openbaar vervoer stimuleren en met wat nu op tafel ligt, hebben we heel wat troeven om dat te doen", besluit schepen Buysschaert. Het openbaarvervoerplan ligt op de eerstvolgende gemeenteraad voor ter akteneming.