"Aan de hand van de resultaten gaan we dan bijsturen waar nodig", zegt schepen van Mobiliteit Sandy Buysschaert (CD&V). "Ons parkeerbeleid gaat uit van drie pijlers: meer rotatie in de binnenstad om de bereikbaarheid van de handelaars te vergroten, de woonwijken vrijwaren van toeristisch parkeren en het randparkeren stimuleren met een ...

"Aan de hand van de resultaten gaan we dan bijsturen waar nodig", zegt schepen van Mobiliteit Sandy Buysschaert (CD&V). "Ons parkeerbeleid gaat uit van drie pijlers: meer rotatie in de binnenstad om de bereikbaarheid van de handelaars te vergroten, de woonwijken vrijwaren van toeristisch parkeren en het randparkeren stimuleren met een aantrekkelijk tarief. Dat blijft het doel, maar we zijn ons ervan bewust dat er nog gefinetuned moet worden." De voorbije maanden werden honderden tellingen uitgevoerd. "Daarin zien we nu al bepaalde effecten: sommige parkings, zoals de J. Vande Puttelaan en Boudewijnlaan, worden gemakkelijk gevonden maar in andere oranje zones zien we nog heel wat restcapaciteit. Om deze nog meer in de kijker te plaatsen, staan er nu extra borden bij het binnenrijden van onze stad", aldus Buysschaert.Ook het gebruik van de parkeerschijf moet volgens de schepen nog wat worden bijgestuurd. "In bepaalde straten en wijken dicht bij een betalende rode zone zien we, ondanks de spotgoedkope randparkings, het ongewenste effect van toeristisch parkeren met parkeerschijf. Een parkeerplan op maat van iedereen is een utopie, zeker in een toeristische stad met enorme pieken qua parkeerbehoefte. Maar ik denk dat we met de tellingen en de inspraakronde een match kunnen vinden tussen het objectieve en het subjectieve", aldus nog schepen Buysschaert.Het stadsbestuur werkte ook een regeling uit met parkeerbedrijf OPC om de gratis bewonerskaart voor de eerste wagen automatisch te laten verlengen. Zo hoeven rechthebbenden daarvoor niet meer naar het OPC-kantoor. De enquête over het parkeerbeleid kan ook online ingevuld worden via www.blankenberge.be/parkeren. (WK)