Het bestuur steunt de vraag van raadslid Mingels, maar wil het definitief besluit daarover in het globale mobiliteitsplan inkaderen. "Er zijn heel wat studenten die met de fiets het stadscentrum binnenrijden", meldt Philippe Mingels (Groen). "Die vinden hun weg in het centrum, terwijl er op dat moment druk verkeer is. Met gevaarlijke situaties tot gevolg. De nieuwe fietsstraat in de Hospitaalstraat in Lauwe is een heel goede zaak,...

Het bestuur steunt de vraag van raadslid Mingels, maar wil het definitief besluit daarover in het globale mobiliteitsplan inkaderen. "Er zijn heel wat studenten die met de fiets het stadscentrum binnenrijden", meldt Philippe Mingels (Groen). "Die vinden hun weg in het centrum, terwijl er op dat moment druk verkeer is. Met gevaarlijke situaties tot gevolg. De nieuwe fietsstraat in de Hospitaalstraat in Lauwe is een heel goede zaak, laten we die ook implementeren in Menen Centrum. Vanaf de Sint-Franciscuskerk tot aan de Grote Markt, vanaf de Grote Markt tot aan het rondpunt aan het Leopoldplein, vanaf de Grote Markt tot aan omgeving 't Schippershof en vanaf de Grote Markt tot aan het kruispunt met de Donkerstraat en de Esplanadestraat.Ondertussen had het bestuur bij monde van Kasper Vandecasteele (SP.A) een amendement voorbereid. Het raadslid had in het verleden als oppositielid al de wens geuit voor meer fietsstraten in het centrum. "Als we nu onmiddellijk deze straten als fietsstraten gaan inrichten, gaan we wat te polariserend te werk tegenover andere belanghebbende partijen zoals handelaars. Wij stellen voor om in het kader van het nieuw mobiliteitsplan de veiligheid van de fietser in ons stadscentrum te verhogen, waarbij ook specifiek onderzocht wordt om de genoemde straten als fietsstraat in te richten. Nadat het bekeken en voorgelegd wordt aan de verschillende belanghebbenden." Een amendement dat unaniem goedgekeurd werd.Fré Vandamme (CD&V) voegt er nog aan toe dat de voorgestelde fietsstraten stoppen net aan de ingang van scholen. "Breid die zones dus nog iets uit", zegt hij.Gevraagd naar wanneer we die fietsstraten dan mogen verwachten, antwoordt schepen van mobiliteit Patrick Roose (SP.A) dat ze met de belanghebbenden in juni rond de tafel zaten over mobiliteit. Daar werd ook de invoering van de betreffende fietsstraten besproken. "Alle partijen waren het erover eens om een nieuw mobiliteitsplan uit te schrijven, geen herziening van het bestaande plan uit 2009, maar een heel nieuw plan. Het is de bedoeling om het maatschappelijk draagvlak te vinden, want het is de bedoeling dat dit plan voor vele jaren op tafel ligt." (SLW)