Het bestuur steunt de vraag van raadslid Mingels, maar wil het definitief besluit daarover in het globale mobiliteitsplan inkaderen. "Er zijn heel wat studenten die met de fiets het stadscentrum binnenrijden", meldt Philippe Mingels (Groen). "Die vinden hun weg in het centrum, terwijl er op dat moment druk verkeer is. Met gevaarlijke situaties tot gevolg. De nieuwe fietsstraat in de Hospitaalstraat in Lauwe is een heel goede zaak,...